Renovaties

De meeste sociale woningen werden gebouwd in de loop van vorige eeuw. Dat betekent dat aan bepaalde sociale woningen belangrijke renovatiewerken moeten gebeuren, niet alleen om niet bouwvallig te zijn, maar ook om te beantwoorden aan de huidige normen en de huurders een modern comfort te kunnen bieden.

Het renovatieprogramma wordt uitgewerkt via vierjaarlijkse investeringsprogramma's. 

Lees meer
Rénovation Cité Modèle

Nieuwbouw

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar woningen in Brussel, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2005 het Gewestelijk Huisvestingsplan en in 2013 de Alliantie Wonen opgestart. Deze plannen hebben als doel de bouw van 8.000 openbare woningen voor de BGHM.

Lees meer
Projet Archiducs Sud

Aankopen

Openbare bouwgrond wordt steeds zeldzamer, wat betekent dat de overheidsinstanties over erg weinig terreinen beschikken waarop ze nieuwe woningen kunnen bouwen. 

Daarom doet de BGHM sinds 2015 actief aan prospectie voor de aankoop van bouwgrond, bestaande woningen, kantoorgebouwen, fabrieksgebouwen en ander vastgoed waar woningen kunnen worden gecreëerd. 

Deze aankopen zijn mogelijk dankzij sterke partnerschappen met de privé- en openbare sector. 

Lees meer
Emaillerie

Sociaal

Het sociale actiebeleid van de BGHM en de OVM’s streeft er naar de levenskwaliteit van sociale huurders in hun woning en in hun omgeving te verbeteren.

De BGHM moedigt elke vorm van participatie aan bij de sociale huurders en bij alle andere betrokkenen.

Zij is ervan overtuigd dat participatie helpt om haar globale doelstellingen te bereiken voor integratie in de verschillende buurten en ondervindt er dagelijks de voordelen van op vlak van menselijke uitwisseling.

Lees meer

Financiering

De sociale huisvestingssector wordt gefinancierd met gewestelijke kredieten die de uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jaarlijks verschaft.

De BGHM is belast met het beheer en de uitvoering van de investeringsprogramma’s die goedgekeurd werden door de Brusselse regering. Sinds 2006 wordt 50% van de investeringskredieten voor renovatiewerken van bestaande woningen en voor de bouw van nieuwe woningen betaald met subsidies.

Lees meer
Cité Volta vue aérienne

Programma 101e%

Het programma 101e% is erop gericht de levenskwaliteit in de sociale woonwijken te verbeteren door de extra investeringen te bieden die het verschil maken.

Dankzij de integratie van kunstwerken, de activering van gemeenschappelijke benedenverdiepingen, de inrichting van buitenruimtes of de realisatie van kleine uitrustingen zorgt de BGHM voor een aangename leefomgeving die de bewoners aanmoedigt om samen te komen.

Een sleutelelement voor het welslagen van deze projecten is de betrokkenheid van de bewoners bij het realisatieproces. Door participatie aan te moedigen draagt de BGHM bij tot de verbetering van het gemeenschapsleven en de mobilisering van de burgers.

Lees meer

Leefmilieu

De uitdagingen op vlak van leefmilieu zijn vandaag uiterst belangrijk. Daarom levert de BGHM inspanningen om klimaatopwarming tegen te gaan, biodiversiteit te beschermen en energie te besparen, zowel in haar eigen werking als in de globale sociale huisvestingssector.

 

 

Lees meer
Environnement
Promotional content
Tekst

Ontdek Appinest.brussels!

Appinest.brussels, De app die het leven van huurders van sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereenvoudigt! Deze app werd gelanceerd door uw openbare vastgoedmaatschappij op initiatief van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor een gemakkelijker beheer van uw accomodatie.

Persoonlijk, veilig en 24/24 beschikbaar. De app die de mogelijk biedt:

  • Technische interventies aanvragen en opvolgen;
  • Openstaand saldo raadplegen;
  • Persoonlijke gegevens bekijken en wijzigingen rapporteren;
  • Nieuwigheden van de OVM’s of BGHM volgen.  
Belangrijkste afbeelding
Votre App : Appinest
Tekst

We want you !

Droom je van werken in een innovatieve en stabiele organisatie? Vind je betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle huisvesting een basisrecht? Wil je meebouwen aan het Brussels gewest van morgen?

Twijfel niet langer en kom werken bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij! De BGHM is een warme organisatie die het welzijn van haar 180 werknemers centraal stelt, daarom behaalde zij al vier jaar op rij het label Great Place to Work.

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Offres d'emplois"
Back to top