Mutatie naar een andere woning

Een huurder die in een woning woont die niet is aangepast aan zijn of haar gezinssamenstelling, kan een aanvraag tot mutatie (verhuis) indienen. 

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Mutation dans un autre logement"

Een woning is niet aangepast aan de gezinssamenstelling als het aantal kamers niet overeenstemt met de aantallen die hieronder staan vermeld, in overeenstemming met artikel 3 van het Huurbesluit van 26 september 1996:

 • een slaapkamer per alleenstaande persoon, per gehuwd of samenwonend koppel. De flats en studio's zijn ook geschikt voor een alleenstaande persoon of een koppel;
 • twee slaapkamers voor een gehuwd of samenwonend koppel waarvan een van de leden een persoon erkend als gehandicapt is voor zover de kandidaat-huurder hierom verzocht heeft;
 • een bijkomende slaapkamer per kind : voor twee kinderen van hetzelfde geslacht die jonger zijn dan 15 jaar of twee kinderen van verschillend geslacht die beide jonger zijn dan 12 jaar, volstaat echter één kamer op voorwaarde dat de kamer een oppervlakte van minstens 6 m² heeft, voor zover geen van deze kinderen als gehandicapt zijn erkend;
 • een bijkomende slaapkamer voor de meerderjarige persoon die of het koppel dat van het gezin deel uitmaakt;
 • twee slaapkamers voor een koppel zonder kinderen waarvan beide leden jonger dan 35 jaar zijn voor zover de kandidaat-huurder hierom verzocht heeft.

Als een woning beschikbaar is voor verhuur, moet de OVM deze toewijzen op basis van prioriteit, in functie van een percentage dat jaarlijks wordt bepaald, aan een van haar huurders die een woning betrekt die onaangepast is aan zijn of haar gezinssamenstelling. Iedere OVM moet jaarlijks een mutatieplan opstellen. 

Aanvraag tot mutatie door de huurder

De aanvraag tot mutatie moet gericht worden aan de OVM waarbij u huurder bent. Dat kan enkel als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u bent minstens 2 jaar huurder bij de OVM
 • u hebt al uw verplichtingen vervuld ten opzicht van de OVM (betaling van huur en lasten, respect voor de woning)

De OVM mag afwijken van deze twee voorwaarden als het gaat om de mutatie naar een woning met een lagere huurprijs.

De weigering van een woning die aan de huurder wordt voorgesteld in het kader van zijn aanvraag tot mutatie betekent:

 • de schrapping van zijn mutatie-aanvraag;
 • het verlies van de beperkingen van de huurprijs tot 20, 22 of 24% van de inkomsten van de huurder als deze hiervan profiteerde;
 • de mogelijkheid voor de vastgoedmaatschappij om de huur te beëindigen met een vooropzeg van zes maanden, behalve in de hieronder beschreven gevallen. 

De mutatie is enkel mogelijk naar een andere woning van dezelfde OVM.

Huurt u een sociale woning en wil u zich inschrijven bij andere OVM’s ? Dan moet u een nieuw inschrijvingsformulier indienen bij die andere OVM’s.

Mutatie op initiatief van de verhurende OVM

Als de huurder in een woning woont die een slaapkamer meer heeft dan waarop hij recht heeft, dan kan de OVM hem, in de mate van de beschikbaarheden, een aangepaste woning voorstellen. Als de huurder dit weigert, dan mag de OVM zijn huurcontract beëindigen met een vooropzeg van zes maanden, behalve in de hieronder beschreven gevallen. 

Als de huurder in een woning woont die minstens twee slaapkamers meer heeft dan waarop hij recht heeft, dan moet de vastgoedmaatschappij hem, in de mate van de beschikbaarheden, een aangepaste woning voorstellen. Als de huurder dit weigert, moet de OVM zijn huurcontract beëindigen met een vooropzeg van zes maanden, behalve in de hieronder beschreven gevallen. 

Een gezin waarvan een van de leden ouder is dan 70, mag niet verplicht worden om te muteren.

De huurder die verplicht wordt om te muteren en waarvan een van de gezinsleden ouder is dan 65 of een erkende handicap heeft, krijgt voorkeur voor de toekenning van een nieuwbouwwoning van de verhurende OVM.

Wat gebeurt er als de huurder de woning die hem is toegekend weigert?

Zoals we hierboven gezien hebben, kan of moet de OVM het huurcontract dan beëindigen met een vooropzeg van zes maanden.

Er zijn echter uitzonderingen op die regel. In de volgende gevallen mag de OVM nooit een contract beëindigen:

 • De voorgestelde woning beschikt niet over een gelijkaardig comfort
 • De huurprijs van de voorgestelde woning ligt meer dan 15% hoger dan die van de huidige woning
 • De voorgestelde woning ligt niet in dezelfde gemeente als de huidige woning OF bevindt zich niet in een straal van 5 km

Dezelfde gemeente als de huidige woning buiten een straal van 5 km :

Weigering niet aanvaardbaar 

Andere gemeente buiten een straal van 5km :

Weigering aanvaardbaar

Dezelfde gemeente als de huidige woning binnen een straal van 5 km :

Weigering niet aanvaardbaar 

Andere gemeente binnen een straal van 5 km :

Weigering niet aanvaardbaar 

Als een van deze voorwaarden niet vervuld is, kan de huurder de woning die hem is voorgesteld in het kader van een (vrijwillige of verplichte) mutatie weigeren.

Back to top