Uw huurwaarborg

Om een sociale woning te kunnen huren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u eerst een huurwaarborg storten. Die huurwaarborg kan wettelijk gezien 3 vormen aannemen, waaruit u als huurder kan kiezen. We beschrijven voor u de mogelijkheden:

  1. Storting in speciën met storting van het bedrag op een geïndividualiseerde rekening (geopend op naam van de huurder)
  2. Bankwaarborg
  3. Bankwaarborg omwille van type-contract tussen OCMW en financiële instelling

 

Belangrijkste afbeelding
Votre contrat de bail

​Storting in speciën met storting van het bedrag op een geïndividualiseerde rekening (geopend op naam van de huurder)

De waarborg bedraagt in dit geval 2 keer de huurprijs en moet liggen tussen 503,14 en 1.509,42 euro (bedragen voor 2023).

Op initiatief van de OVM wordt de waarborg op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder gestort. De opgebrachte rente wordt gekapitaliseerd ten bate van de huurder.

Een gespreide betaling van de huurwaarborg is niet mogelijk. U stort als huurder in dit geval het volledige bedrag op de rekening van de verhuurder.

Op verzoek van de betrokken huurder kan het bevoegde OCMW het bedrag van de huurwaarborg aan de huurder voorschieten. Dat wil zeggen dat het OCMW het bedrag op de rekening van de verhuurder stort, die het op zijn beurt op de geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder zet. Dit kan enkel als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Bankwaarborg

In dit geval bedraagt de waarborg 3 keer de huurprijs. Ook hier moet het bedrag liggen tussen 503,14 en 1.509,42 euro (bedragen voor 2023).

Deze bankwaarborg maakt het voor de huurder mogelijk om de huurwaarborg progressief samen te stellen door middel van vaste maandelijkse bedragen, gedurende maximum 36 maanden.

De financiële instelling staat in dit geval borg voor het totaalbedrag van de huurwaarborg vanaf het moment dat het huurcontract afgesloten wordt.

U bent dan als huurder verplicht om uw aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar u uw eventuele beroeps- of vervangingsinkomen ontvangt.

enlightenedAls uw beroeps- of vervangingsinkomen niet langer gestort wordt bij de financiële instelling in kwestie, dan heeft deze het recht om onmiddellijk het volledige bedrag van de huurwaarborg terug te eisen, zelfs als zij de waarborg kan overbrengen naar een andere financiële instelling.
De financiële instelling kan deze bankwaarborg niet weigeren op basis van de kredietwaardigheid van de huurder. De huurder is geen enkele debetrente verschuldigd aan de financiële instelling, die hem rente zal uitkeren vanaf de dag dat de huurwaarborg volledig is samengesteld.
Uw financiële instelling moet een formulier invullen en overhandigen aan de eigenaar waarop zij bevestigt dat er een huurwaarborg werd toegekend.

Bankwaarborg omwille van type-contract tussen OCMW en financiële instelling

Ook in dit geval bedraagt de waarborg 3 keer de huurprijs en moet dit liggen tussen 503,14 en 1.509,42 euro (bedragen voor 2023).

Het gaat hier om een type-contract tussen het OCMW en de bank. De bank verbindt zich ertoe het bedrag van de huurwaarborg aan de eigenaar te betalen voor rekening van het OCMW als u als huurder uw verplichtingen niet nakomt.

Het OCMW dient zelf de aanvraag voor de bankwaarborg in bij een financiële instelling, niet noodzakelijk die van de huurder. Die financiële instelling kent vervolgens de bankwaarborg toe aan de verhuurder.

Deze financiële instelling vult een formulier in en overhandigt het aan de eigenaar. Met dit formulier bevestigt zij de verhuurder dat de huurwaarborg werd toegekend. De tussenkomst van het OCMW wordt hierop niet vermeld.

Een bijzondere vorm van huurwaarborg

Deze vierde soort waarborg is mogelijk voor de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de huurders aandelen hebben.

Met toestemming van de OVM kan het voor de maatschappelijke aandelen gestorte bedrag in deze vennootschappen immers dienen als huurwaarborg.

Bij ondertekening van het huurcontract moet het bedrag uit de maatschappelijke aandelen dan minstens even groot zijn als de minimale huurwaarborg (503,14 euro in 2023).

Back to top