Privé sector

Bent u vastgoedontwikkelaar of aannemer actief in het Brussels gewest en wenst u een project te verkopen? 

Er zijn verschillende soorten partnerschappen mogelijk met de BGHM om uw projecten te verkopen:  

Belangrijkste afbeelding
Intérieur d'un logement

Als u interesse heeft in een partnerschap met de BGHM, of als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team Aankopen van de BGHMaankopen@bghm.brussels.

 

Sleutel-op-de-deur aankopen van nieuwe woonblokken of wooncomplexen

Als u vastgoedontwikkelaar of aannemer bent, kan de BGHM uw nieuwe sleutel-op-de-deurprojecten aankopen voor, tijdens of na hun bouw.

Bekijk hier de lijst van privé-actoren die hun sleutelklaar vastgoedproject al hebben verkocht aan de BGHM sinds 2019. 

Voorwaarden:

 • het project bevindt zich op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeentes
 • het project telt minimum 12 woningen (met of zonder commercieel gelijkvloers)
 • de stedenbouwkundige en milieuvergunningen zijn afgeleverd en geldig

  Voordelen:

  • heldere procedure en vereenvoudigd mechanisme
  • geen mededinging tussen de verschillende projecten
  • onbepaalde duur: oproep doorlopend open
  • geen commercialisering: één enkele partij-koper
  • dezelfde afwerkingen in alle woningen

  Procedure: 

  1. u reageert op de projectoproep voor sleutel-op-de-deur aankopen (onbepaalde duur: oproep doorlopend open)
  2. de BGHM selecteert projecten binnen de grenzen van de beschikbare budgetten
  3. het Gewestelijk Comité tot aankoop van onroerende goederen (GCAO), een externe instantie, bepaalt de maximumprijs van het project
  4. betaling op factuur naarmate de vordering van het project 

  Aankopen via het Public Housing Partnership

  Bezit u als eigenaar van een bouwgrond en wil u hier zelf vastgoed ontwikkelen, of bent u vastgoedontwikkelaar of aannemer die op privé-terrein wil ontwikkelen, dan is deze partnerschap interessant voor u.  

  Voorwaarden: 

  • het project bevindt zich op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeentes
  • het project telt minstens 4 woningen
  • het project is van hoge (architecturale) kwaliteit en de afwerkingen beantwoorden aan de minimumvereisten van de BGHM zoals omschreven in de Technische en functionele bepalingen 
  • u ontwikkelt het project als bouwheer
  • financieel principe: aankoopprijs volgens schatting GCAO

  Voordelen: 

  • fast lane: versnelde procedure voor de uitreiking van vergunningen voor projecten met meer dan 25% sociale woningen
  • heldere procedure en omkadering verschillende termijnen
  • mogelijkheid om verschillende kandidaten aan te duiden 
  • mogelijkheid om gemengde projecten te ontwikkelen
  • geen commercialisering: één enkele partij-koper

  Procedure: 

  1. u reageert op de aankondiging van opdracht voor het Public Housing PartnershipDeze aankondiging van opdracht wordt afgesloten op 16 januari 2023 en wordt regelmatig geherlanceerd.  
  2. het Gewestelijk Comité tot aankoop van onroerende goederen (GCAO), een externe instantie, bepaalt de maximumprijs van het project
  3. de BGHM verwerft de grond na uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning
  4. de BGHM financiert de ontwikkeling van het project naarmate de vordering

   Aankopen van bouwgronden of te herbestemmen gebouwen

   Bezit u als particulier, vastgoedontwikkelaar of makelaar bouwgrond(en) en/of gebouwen van een redelijke grootte (woonblokken, kantoorgebouwen, fabrieksgebouwen of andere soorten) die u graag wil verkopen? U kan deze op ieder moment voorstellen aan de BGHM. 

   Voorwaarden: 

   • het project bevindt zich op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeentes
   • het project biedt de mogelijkheid om er een middelgroot of groot woonproject te ontwikkelen
   • met of zonder bodemverontreiniging 

   Procedure: 

   1. u stelt uw project voor aan het team Aankopen van de BGHM: aankopen@bghm.brussels.
   2. de BGHM gaat ter plaatse en onderzoekt het aanbod
   3. de BGHM stelt begeleiding bij de procedures voor als er bodemverontreiniging wordt vastgesteld
   4. de maximumprijs wordt bepaald door de GCAO, een extern organisme
   5. de BGHM onderhandelt met u over de prijs 
   6. na akkoord, nemen de partijen contact op met hun notaris voor de ondertekening van de akte

   Aankopen van bestaande woongebouwen of woongehelen

   De BGHM koopt ook bestaande vrije woningen van vastgoedontwikkelaars, aannemers of makelaars. 

   Voorwaarden: 

   • u bent eigenaar van de woningen
   • het project bevindt zich op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeentes
   • het project telt minimum 12 woningen, met of zonder commercieel gelijkvloers en met of zonder parkeerplaatsen

   Procedure: 

   • u stelt uw project voor aan het team Aankopen van de BGHM: aankopen@bghm.brussels.
   • de BGHM gaat ter plaatse en onderzoekt het aanbod
   • de maximumprijs wordt bepaald door de GCAO, een extern organisme
   • de BGHM onderhandelt met u over de prijs 
   • na akkoord, nemen de partijen contact op met hun notaris voor de ondertekening van de akte
   Back to top