Zich inschrijven voor een sociale woning

Als u beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden, kan u zich inschrijven als kandidaat-huurder. Ontdek op deze pagina de volledige procedure. U vindt onderaan de pagina ook een filmpje en brochure die de instructies helder uitleggen. 

Belangrijkste afbeelding


Als u beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden, kan u zich inschrijven als kandidaat-huurder.

U kan zich inschrijven met het inschrijvingsformulier, dit is gratis. U kan het inschrijvingsformulier en de informatiebrochure op onze website downloaden. U kan ook een exemplaar van dit inschrijvingsformulier aanvragen bij een OVM (openbare vastgoedmaatschappij) of bij de BGHM. 

Om u in te schrijven, moet u ofwel het ingevulde formulier en de bijlages versturen naar de OVM die u heeft gekozen als referentiemaatschappij, ofwel geeft u het formulier af aan het loket van deze maatschappij, die u een ontvangstbewijs zal geven. De datum van ontvangst van het volledig ingevulde formulier geldt als ingangsdatum van uw aanvraag. Zorg dus dat u een bewijs van verzending heeft. Stuur uw formulier niet naar de BGHM, maar naar de OVM die u heeft gekozen als referentiemaatschappij. 

Hierna bent u ingeschreven op de wachtlijst voor een woning. Vergeet niet om: 

 • Het formulier volledig in te vullen en het te laten ondertekenen door alle meerderjarige gezinsleden. 
 • Alle OVM's (en de gemeentes indien nodig) aan te duiden waar u kandidaat wil zijn op pagina 5 van het formulier. De nodige informatie zal dan worden doorgegeven aan de maatschappijen die u heeft gekozen. 
 • Zorgvuldig de maatschappijen te kiezen waarbij u zich wil inschrijven: als u een huurcontract bij één van de OVM's ondertekent, of als u niet reageert op een voorstel voor een woning (behalve in geval van overmacht), zal uw kandidatuur worden geschrapt in alle maatschappijen waarbij u zich had ingeschreven.
 • Alle bewijsstukken bij te voegen die worden gevraagd. Zonder deze bewijsstukken is uw kandidatuur niet geldig. U vindt een overzicht van alle bewijsstukken die u aan uw kandidatuur moet toevoegen op de laatste pagina van het inschrijvingsformulier. 

Deze bewijsstukken zijn:

 • Een attest op naam;
 • Een bewijs van de inkomsten voor alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn;
 • Het bewijs dat ten minste één van de gezinsleden is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een gemeente in België.

Uw referentiemaatschappij zal u, op basis van uw inkomsten, inschrijven voor een bepaalde categorie woningen: een sociale woning, een woning voor bescheiden inkomens of een woning voor middeninkomens. De categorie woningen waarin u bent ingeschreven bepaalt de berekening van uw huurprijs

Meer informatie vindt u in onze brochure: Zich inschrijven voor een woning bij een OVM van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Woning voor bescheiden en middeninkomens

Sinds 1 maart 2018 kunnen de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) drie woningtypes verhuren:
 • sociale woningen;
 • woningen voor bescheiden inkomens;
 • woningen voor middeninkomens.

De OVM’s mogen een beperkt aantal woningen voor bescheiden en middeninkomens verhuren.

Ligging van woningen voor bescheiden en middeninkomens

Momenteel zijn er vier OVM’s met huurwoningen voor bescheiden en middeninkomens.

Het betreft:

 • De Moderne Woning : 30 woningen voor middeninkomens in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe  (project Stokkel)
 • Lakense Haard: 30 woningen voor bescheiden inkomens in de gemeente Laken (project Modelwijk 20)
 • Molenbeekse Woningen: 32 woningen in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek die bestemd kunnen worden als woningen voor bescheiden inkomens of als woningen voor middeninkomens (project Lavoisier)
 • Everecity: 38 woningen voor bescheiden inkomens in Evere (project Artemis)
Back to top