Zich inschrijven voor een sociale woning

Als u beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden, kan u zich inschrijven als kandidaat-huurder. Ontdek op deze pagina de volledige procedure. U vindt onderaan de pagina ook een filmpje en brochure die de instructies helder uitleggen. 

Belangrijkste afbeelding
Les immeubles de la Cité Modèle - Illustration pour la page "S'inscrire à un logement social"

 

Als u beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden, kan u zich inschrijven als kandidaat-huurder.

U kan zich inschrijven met het originele inschrijvingsformulier (geen specimen), dit is gratis. U kan een origineel exemplaar van dit inschrijvingsformulier aanvragen bij een OVM (openbare vastgoedmaatschappij) of bij de BGHM. 

Om u in te schrijven, moet u ofwel het ingevulde formulier en de bijlages via aangetekende zending versturen naar de OVM die u heeft gekozen als referentiemaatschappij, ofwel geeft u het formulier af aan het loket van deze maatschappij, die u een ontvangstbewijs zal geven. Stuur uw formulier niet naar de BGHM, maar naar de OVM die u heeft gekozen als referentiemaatschappij. 

Hierna bent u ingeschreven op de wachtlijst voor een woning. Vergeet niet om: 

 • Het formulier volledig in te vullen en het te laten ondertekenen door alle meerderjarige gezinsleden. 
 • Alle OVM's (en de gemeentes indien nodig) aan te duiden waar u kandidaat wil zijn op pagina 5 van het formulier. De nodige informatie zal dan worden doorgegeven aan de maatschappijen die u heeft gekozen. 
 • Zorgvuldig de maatschappijen te kiezen waarbij u zich wil inschrijven: als u een huurcontract bij één van de OVM's ondertekent, of als u niet reageert op een voorstel voor een woning (behalve in geval van overmacht), zal uw kandidatuur worden geschrapt in alle maatschappijen waarbij u zich had ingeschreven.
 • Alle bewijsstukken bij te voegen die worden gevraagd. Zonder deze bewijsstukken is uw kandidatuur niet geldig. U vindt een overzicht van alle bewijsstukken die u aan uw kandidatuur moet toevoegen op de laatste pagina van het inschrijvingsformulier. 

Deze bewijsstukken zijn:

 • Een bewijs van de inkomsten voor alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn
 • Voor kinderen ten laste: een attest van de instelling die de kinderbijslagen uitbetaalt waarop naam, voornaam en geboortedatum van de kinderen vermeld staan
 • Het bewijs dat ten minste één van de gezinsleden is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een gemeente in België:

Uw referentiemaatschappij zal u, op basis van uw inkomsten, inschrijven voor een bepaalde categorie woningen: een sociale woning, een woning voor bescheiden inkomens of een woning voor middeninkomens. De categorie woningen waarin u bent ingeschreven bepaalt de berekening van uw huurprijs

Meer informatie vindt u in onze brochure: Zich inschrijven voor een woning bij een OVM van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Woning voor bescheiden en middeninkomens

Sinds 1 maart 2018 kunnen de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) drie woningtypes verhuren:
 • sociale woningen;
 • woningen voor bescheiden inkomens;
 • woningen voor middeninkomens.

De OVM’s mogen een beperkt aantal woningen voor bescheiden en middeninkomens verhuren.

Ligging van woningen voor bescheiden en middeninkomens

Momenteel zijn er 3 OVM’s met huurwoningen voor bescheiden en middeninkomens.

Het betreft:

 • De Moderne Woning : 30 woningen voor middeninkomens in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe  (project Stokkel)
 • Lakense Haard: 30 woningen voor bescheiden inkomens in de gemeente Laken (project Modelwijk 20)
 • Molenbeekse Woningen: 32 woningen in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek die bestemd kunnen worden als woningen voor bescheiden inkomens of als woningen voor middeninkomens (project Lavoisier)
Back to top