Hun opdrachten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's), verdeeld over 19 gemeenten. 

De vastgoedmaatschappijen (OVM’s) zijn de sociale verhuurders, met andere woorden: de eigenaars van de sociale woningen.

Belangrijkste afbeelding
Vue sur la Cité Kapelleveld d'ABC

Wat zijn de opdrachten van de vastgoedmaatschappijen?

De regeringsbesluiten en de Brusselse Huisvestingscode bepalen wat precies de hoofdopdracht van de OVM’s is. De belangrijkste opdracht van de openbare vastgoedmaatschappijen is het dagelijks beheer van het sociale huisvestingspatrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat meer dan 39.000 sociale woningen telt.

Concreet wil dat zeggen: de woningen correct toewijzen, de huurprijzen juist berekenen, de woningen renoveren, enz.

In artikel 67 van de Brusselse Huisvestingscode kan u de opdrachten van openbare dienstverlening terugvinden, namelijk:

  • Een sociale woning als hoofdverblijfplaats verschaffen aan personen die beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden tot de sociale huisvesting.
  • Onroerende goederen aankopen, verbouwen, saneren, renoveren of onderhouden om ze vervolgens te verhuren aan personen die beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden voor sociale huisvesting. Hierbij streven de OVM’s naar een beter welzijn voor de huurders bij de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes en de onmiddellijke omgeving van de sociale woningen.
  • Ervoor zorgen dat er nog meer aandacht gaat naar de sociale moeilijkheden van de huurders. Daarom gaan OVM’s partnerschappen aan en houden ze bij het huurbeheer rekening met de behoeftes van de huurders.
  • Een jaarlijks verslag opstellen van de werking en activiteiten en dat indienen bij de BGHM.
  • Hun openbaar beheerrecht uitoefenen.
  • Een grondstrategie voor de OVM ontwikkelen.

Andere bijkomende opdrachten kunnen hen toevertrouwd worden in het kader van de beheersovereenkomst of bij gebrek hieraan van het BGHM-reglement.


Wat zijn de verhoudingen tussen de BGHM en de OVM’s?

De BGHM houdt toezicht op de activiteiten van de OVM’s, ook op het administratieve luik. Daarom nemen de 11 sociaal afgevaardigden deel aan alle bestuursvergaderingen van de vastgoedmaatschappijen. Ze stellen een gedetailleerd halfjaarlijks rapport op over de activiteiten en een jaarlijks verslag over de toepassing van de administratieve en sociale regels door de vastgoedmaatschappijen.

De Juridische Directie van de BGHM zorgt er op haar beurt voor dat de OVM’s alle administratieve regels naleven. Aan de hand van controles onderzoekt de BGHM dus of de OVM’s hun opdrachten correct uitvoeren.


Wat is hun statuut?

De OVM’s zijn burgerlijke vennootschappen met handelsvorm. Dat betekent dat ze de regels volgen die van toepassing zijn op handelsvennootschappen: een boekhouding bijhouden, balansen publiceren, enz.

Toch is het maatschappelijk kapitaal van de vennootschappen grotendeels in handen van de overheid of – in het geval van coöperatieve vennootschappen – van de sociale huurders in de vorm van aandelen.

Er bestaan 3 juridische vormen:

  • Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)
  • CVBA Huurderscoöperatieve: dit is een openbare vastgoedmaatschappij waarvan men lid moet zijn voordat men er huurder kan worden. De huurder betaalt een redelijke financiële bijdrage en kan dan actiever deelnemen aan het beleid van de maatschappij. Alle vennoten hebben stemrecht tijdens de algemene vergadering en benoemen er de bestuurders, die hoofdzakelijk uit huurders bestaan.
  • Naamloze Vennootschap (NV)
Back to top