Huurder worden

In deze rubriek vindt u alle informatie die u nodig heeft om u in te schrijven voor een sociale woning: toelatingsvoorwaarden, hoe in te schrijven, opvolging van uw kandidatuur, toewijzing, verhuis naar een andere woning, huurcontract en hoe een klacht in te dienen. Ontdek ook de verschillende premies, extra steun en alternatieven die beschikbaar zijn in uw zoektocht naar een woning. 

Belangrijkste afbeelding
Intérieur d'un logement

Toelatingsvoorwaarden

Als u zich wil inschrijven voor een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen om op de wachtlijst te kunnen worden gezet. Hieronder vindt u een overzicht. 

Illustration pour la page "Conditions d'admission"

Zich inschrijven voor een sociale woning

Als u beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden, kan u zich inschrijven als kandidaat-huurder. Ontdek op deze pagina de volledige procedure. U vindt onderaan de pagina ook een filmpje en brochure die de instructies helder uitleggen. 

Opvolging van uw kandidatuur

Hier vindt u alle info terug over de bevestiging van uw kandidatuur, uw voorkeurrechten, de opvolging van uw dossier, de wachttijd en de vernieuwing van de kandidaturen in 2024.

Illustration pour la page "Suivi de votre candidature"

Toewijzing van een woning

Op deze pagina vindt u informatie over wat er gebeurt wanneer u voldoende voorkeurrechten heeft en u bovenaan de wachtlijst van kandidaat-huurders staat. Lees ook hoe u een woning kan weigeren en wat hiervan de gevolgen zijn.

Illustration pour la page "Attribution d'un logement"

Huurovereenkomst

Om een sociale woning te kunnen huren, moet u zich inschrijven bij een OVM (openbare vastgoedmaatschappij). Deze staat in voor het toewijzen van woningen en het afsluiten van huurovereenkomsten. 

Er bestaan drie verschillende huurovereenkomsten die gelden voor alle OVM's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Illustration pour la page "Contrat de bail"

Een klacht indienen

Bij een geschil met een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) kan u gebruik maken van de klachten- en beroepsprocedure vastgelegd in artikel 76 van de Brusselse Huisvestingscode.

 

Illustration pour la page "Déposer une plainte"

Toelages, hulp en alternatieven

De huisvestingssector in Brussel is groot en er bestaan vele actoren. Op vlak van sociale huisvesting bestaan er verschillende alternatieven en toelages. Ontdek de mogelijkheden op deze pagina.

Illustration pour la page "Primes, aides et alternatives au logement social"
Back to top