Openbare sector

De BGHM heeft al vele succesvolle samenwerkingen aangegaan met de openbare sector. Daarom wenst zij haar projectoproep "aankoop/bouw" te herlanceren voor de OVM's, de Gemeentes en de OCMW's.

Belangrijkste afbeelding
Projet Luttre

In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2018 staan de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels die op de BGHM, de OVM's, de gemeentes en de OCMW's van toepassing zijn en die gelden voor de financiering van aankoop- en bouwprojecten in het kader van het financieringsprogramma Alliantie Wonen. 

Deze projectoproep wordt momenteel opgesteld. Wanneer deze klaar is, zal alle relevante informatie aan de sector worden meegedeeld.

Back to top