Toegankelijkheidsverklaring

De BGHM waakt erover dat de informatie die beschikbaar is op de website toegankelijk is voor een zo groot mogelijk publiek. Bij de creatie van onze website hebben we de toegankelijkheidscriteria van het W3C en de richtlijnen i.v.m. websitetoegankelijkheid gepubliceerd door AnySurfer, zo goed mogelijk nageleefd.