Brusselse Huisvestingscode & elementaire verplichtingen

Het algemeen kader van de sector van de sociale huisvesting voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgelegd door de ordonnantie van 1 april 2004 (BS 29/04/04) die de ordonnantie van 17 juli 2003 (BS 09/09/03) aanvult.

Brusselse Huisvestingscode 

De Brussels Huisvestingscode omvat alle wettelijke bepalingen op het vlak van wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze is door de BGHM gecoördineerd en bepaalt de opdrachten van de BGHM en de OVM's, de minimumregels voor de sociale huisvesting, en de administratieve procedure voor klachten.

Verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting

BBHG 4 september 2003 door de BGHM gecoördineerd - Bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen.

Back to top