Programma 101e%

Het programma 101e% integreert unieke hedendaagse kunstwerken in sociale woonwijken en verbetert zo het welzijn van de huurders en de kwaliteit van de openbare ruimte. De kunstwerken zijn het resultaat van een participatief proces en dialoog tussen de kunstenaar, de bewoners, een plaats en de openbare  vastgoedmaatschappij.

Door participatieve kunst te ondersteunen, draagt de BGHM bij tot de verbetering van de interacties en de levenskwaliteit.

The Open Cube

Het creatieproces van deze originele kunstwerken moedigt ontmoetingen en dialoog aan tussen bewoners, de openbare vastgoedmaatschappij en de kunstenaar. Verschillende van de verwezenlijkte projecten werden al met prijzen bekroond. 

Iedere kunstenaar schept een kwaliteitsvol kunstwerk dat op een relevante en evenwichtige manier beantwoordt aan de drie fundamentele pijlers van het programma:

  • artistiek
  • sociaal
  • stedenbouwkundig  

In de brochure De sociale sector en de hedendaagse kunst ontmoeten elkaar vindt u meer informatie over dit proces. 

Naast de installatie van deze kunstwerken, financiert het 101e% ook de creatie of ontwikkeling van recreatieve ruimtes in sociale woonwijken.

Bent u een kunstenaar of een groep kunstenaars? Wilt u graag deelnemen aan dit programma? Hier vindt u het formulier om uw spontane kandidatuur in te dienen.

Back to top