Aankopen

Openbare bouwgrond wordt steeds zeldzamer, wat betekent dat de overheidsinstanties over erg weinig terreinen beschikken waarop ze nieuwe woningen kunnen bouwen. 

Daarom doet de BGHM sinds 2015 actief aan prospectie voor de aankoop van bouwgrond, bestaande woningen, kantoorgebouwen, fabrieksgebouwen en ander vastgoed waar woningen kunnen worden gecreëerd. 

Deze aankopen zijn mogelijk dankzij sterke partnerschappen met de privé- en openbare sector. 

Emaillerie
Back to top