Leefmilieu

De uitdagingen op vlak van leefmilieu zijn vandaag uiterst belangrijk. Daarom levert de BGHM inspanningen om klimaatopwarming tegen te gaan, biodiversiteit te beschermen en energie te besparen, zowel in haar eigen werking als in de globale sociale huisvestingssector.

 

 

Environnement

PLAGE programma

Het PLAGE-programma (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) werd door Leefmilieu Brussel opgestart om, zonder grote investeringen, aanzienlijke energiebesparingen te verwezenlijken. PLAGE wil een nieuwe energiecultuur creëren door alle spelers te mobiliseren die betrokken zijn bij het beheer van vastgoedpatrimonium.

Dankzij een PLAGE kan  het energieverbruik van de gebouwen proactief beheerd worden, omdat men beschikt over een actieplan op korte termijn en met een kleine investering die op minder dan 5 jaar terugverdiend is. Het helpt ook om investeringen op middellange en lange termijn te plannen, in een perspectief van duurzaam beheer.

In het kader van het PLAGE-programma van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s), biedt het gewest zowel technische als financiële ondersteuning:

 • Gedeeltelijke financiering van het loon van een energieverantwoordelijke • Betaling van de kosten van de meetuitrustingen van de OVM’s
 • Begeleiding van de OVM’s door een extern expertisebureau
 • Organisatie van collectieve vergaderingen en opzet van een samenwerkingsnetwerk tussen de energieverantwoordelijken
 • Oprichting van een begeleidingscomité
 • Toegang tot opleidingscycli, tot de dienst facilitator van Leefmilieu Brussel en tot typebestekken

Open groene ruimtes

Een overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de BGHM verzamelt de gemeenschappelijke sociale doelstellingen van beide Brusselse instellingen - enerzijds natuurbescherming en anderzijds sociale actie en huurderslasten. 

De overeenkomst behelst biodiversiteit, stadslandbouw en vermindering van de kosten.

Ze bevat drie luiken:

 1. Het ecologische en economische beheer van de directe omgeving van sociale woningen: er werden verschillende pilootprojecten ondernomen met de OVM’s
 2. De bewonersparticipatie: sensibiliseringsacties (bordjes, toegang tot sensibiliseringscampagnes van Leefmilieu Brussel, natuur- en Natura 2000-netwerken) en participatie-acties (wijkinspiratie, gemeenschappelijke compost,…) worden ondernomen
 3. De professionalisering van de sociale huisvestingssector. Daarvoor worden er studies over het beheer van groene ruimtes en de kosten van uitrustingen gevoerd. Een opleidingsplan voor de OVM’s, de BGHM en de PSC’s wordt opgesteld en een professioneel netwerk (overzicht van groene ruimtes van OVM’s, moestuinen) wordt ontwikkeld. 

Ecodynamische onderneming

De BGHM behaalde het label van Ecodynamische Onderneming van Leefmilieu Brussel. 

Dit label wordt uitgereikt om milieuvriendelijke initiatieven van Brusselse ondernemingen te belonen.

De BGHM kon dit label behalen dankzij verschillende goede praktijken die zij in haar dagelijkse werking heeft toegepast, zoals: 

 • Het verminderen van papierverbruik, onder andere dankzij kladpapier dat beschikbaar is bij de printers en herbruikbare schriftjes voor het personeel, en een vergevorderde graad van digitalisering
 • Duurzamere en verantwoordelijkere aankopen dankzij ecologische criteria die werden opgenomen in contracten met leveranciers. Wanneer er catering wordt voorzien bij evenementen of vergaderingen, moet er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van biologische, seizoensgebonden en lokale ingrediënten.
 • Duurzamere mobiliteit door het gebruik van gedeelde 100% elektrische bedrijfsvoertuigen en fietsen door het personeel, en het stimuleren van het gebruiken van openbaar vervoer
 • Het verminderen van afval door plastic bekertjes te vervangen door herbruikbare drinkflessen

De BGHM heeft in december 2020 haar eerste ster behaald voor haar gebouw aan de Jourdanstraat. Haar ambitie is om de komende jaren twee sterren te behalen door zich nog harder in te zetten met een duidelijk doel voor ogen: de impact van haar activiteiten op het leefmilieu verkleinen.

Back to top