Witte Vrouwen

Adres

Witte Vrouwenlaan
1150 Sint-Pieters-Woluwe
België

Vue d'ensemble du quartier Dames Blanches
Construction
Staat
Studifase
Type woning

Voorlopige planning

November 2021 - Maart 2022 Participatieverloop en voltooiing Bestek
Maart 2022 Aanstelling ontwerpers
Maart 2022 Effectbeoordeling
Lente 2023 Indiening aanvraag stedenbouwkundige vergunning
December 2023 Uitreiking stedenbouwkundige vergunning
Lente 2024 Aanbesteding van de werken

 

Kerncijfers

Cijfers over het project Witte Vrouwen

Totale oppervlakte terrein 9,3 ha
Zone 1 "Wonen" 5,0 ha
Zone 2 "Collectief leven" 4,3 ha
Voorziene dichtheid van het project  P/S = 0.44 (32% van de gemiddelde dichtheid van projecten van de BGHM gelegen in de tweede kroon van het Brussels gewest)
Voorziene gabarit voor de gebouwen in het algemeen  G+1+D (of gelijkgesteld volume)
Voorziene gabarit voor de zones aan de ingang van de site of langs het Zoniënwoud  max. G+3
Aantal sociale woningen 120
Aantal koopwoningen voor middeninkomens  80
Aandeel woningen aangepast aan PBM van de sociale woningen  min. 5%
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top