Terugblik op de burgerpanel in het project Witte Vrouwen

Ronde tafel

Sinds 2021 werden de buurtbewoners regelmatig op verschillende manieren betrokken bij het project Witte Vrouwen (openbare vergadering, bezoek aan het terrein, workshops, ideeënoproep, etc...).

Het resultaat van dit lange collectieve verloop was dus rechtstreeks van nut en diende als leidraad voor het werk van de stedenbouwkundigen, maar ook voor de architecten met hun architecturale voorstellen voor de Witte Vrouwensite. Tussen maart en juni 2023 werkten de multidisciplinaire teams van ontwerpers immers aan de wedstrijd die werd georganiseerd om het bureau te selecteren waaraan het definitieve project zou worden toegewezen. De offertes werden ingediend en geanalyseerd door de juryleden, die begin september 2023 bijeenkwamen.

De BGHM en de gemeente wilden participatie zoveel mogelijk aanmoedigen en het mogelijk maken om deel te nemen aan vertrouwelijke procedures die over het algemeen niet openbaar zijn (jury van de architectuurwedstrijd of oproep om blijk te geven van interesse). De overheden stelden daarom voor om de aanwezigheid van buurtbewoners te organiseren via een door loting samengesteld panel.

Lees onze artikel op het Witte Vrouwen website om meer info over de panel te ontdekken.

Back to top