Pottenbakkers-Loof

  • 2026
  • Brusselse Woning
  • €10 851 965
  • 42
Adres

Loofstraat 2-4
1000 Brussel-Stad
België

Vue projeté du projet
Construction
Staat
Studifase
Type woning
Sociale woningen 42

Fietsparkeerplaatsen 120

Aantal slaapkamers per sociale woning Aantal sociale woningen
1 kamer 13
1 kamer voor PBM* 1
2 kamers 8
3 kamers voor PBM* 1
3 kamers 7
4 kamers 8
5 kamers 2
6 kamers 2
TOTAAL 42

*persoon met beperkte mobiliteit 

De BGHM voert dit project uit in samenwerking met Beliris en de Brusselse Woning. De nieuwe sociale woningen werden ontworpen door studiebureaus R²D² architecture, Matriche en Concept Control.

Een project in harmonie met de buurt en de bewoners

Na een grondige studie werd duidelijk dat het huidige gebouw niet kon worden aangepast aan de nieuwe comfort- en veiligheidsnormen. Aangezien de woontoren “Pottenbakkers-Loof” enhet naburige appartementsgebouw “Pottenbakkers” die het einde van zijn renovatie nadert, de enige hoogbouw was in deze buurt, werd besloten om de toren te vervangen door twee nieuwe gebouwen die de hoogte van de omringende woningen respecteren. In totaal zullen er uiteindelijk 66 appartementen zijn. De omgeving zal na de bouwwerken worden ingericht als een aangename plek voor de buurt om samen te komen en van de buitenlucht te genieten.

Architect
R2D2
Aannemer

Artes

Subsidiërende overheid
BGHM
Woningbeheerder
Brusselse Woning
Partnerships
Back to top