Start van de plaatsing van 15 tijdelijke modulaire woningen voor Oekraïense vluchtelingen op de Kwartelsite 

Tekst

Op 4 april 2023 beginnen de werken voor de installatie van 15 noodwoningen voor Oekraïense vluchtelingen op de Kwartelsite in Watermaal-Bosvoorde. De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) staat in voor de uitvoering van deze opdracht.

Deze nieuwe tijdelijke woningen komen bij de 30 modulaire woningen die al klaar en bewoond zijn op de locaties Tritomas en Gasmeter in Molenbeek, en bij de 30 andere die in Schaarbeek worden geïnstalleerd. Tegen eind mei 2023 zullen in totaal 75 tijdelijke modulaire woningen en 3 collectieve voorzieningen met polyvalente ruimten geïnstalleerd zijn op de locaties in Molenbeek, Schaarbeek en Watermaal-Bosvoorde.

Om de integratie van kleine vluchtelingengemeenschappen in bestaande wijken te vergemakkelijken, heeft het Gewest de voorkeur gegeven aan de bouw van kleine woonprojecten in plaats van een grote concentratie van woningen op één enkele locatie. Om die reden zal ook in sociale begeleiding worden voorzien.

Talrijke acties om 12.000 mensen te helpen

Het initiatief om in tijdelijke noodwoningen te voorzien als gevolg van de oorlog in Oekraïne, kwam van de gewestregering, die de administratie de opdracht gaf op de hele operatie toe te zien. Deze gaf de BGHM, citydev.brussels en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting de opdracht oplossingen te vinden voor de plaatsing van deze woningen op hun gronden.
De nieuwe modulaire woningen vormen slechts een klein onderdeel van de operaties die het Gewest heeft opgezet. De meeste vluchtelingen worden ondergebracht in bestaande gebouwen, zoals leegstaande kantoren en hotels, die zijn aangepast om hen tijdelijk op te vangen.

Meer over het project op de Kwartelsite

De Kwartelsite is eigendom van vastgoedmaatschappij Le Logis-Floréal. Hier voorziet het project, in overleg met de gemeente Watermaal-Bosvoorde, in de tijdelijke plaatsing van 15 woningen met 1, 2 en 3 slaapkamers, alsook in de inrichting van een gemeenschapsvoorziening met een ruimte voor de begeleiders.

Er zijn verschillende sleutelelementen om dit project beter te begrijpen:

  • Prefabricage om de planning en de overlast te beperken.  Om het milieueffect van dit opvangproject en ook de overlast van een bouwplaats en de duur ervan strikt te beperken, werd beslist te werken met een systeem van prefabwoningen. Volgens de planning van de aangewezen aannemer, de firma DS Units, zal de installatie van de modules in 6 weken achter de rug zijn. Er worden drie weken geraamd voor de voorbereiding van het terrein en de plaatsing van de geprefabriceerde betonplaten op een laag gestabiliseerd zand, en drie weken voor de installatie van de woonmodules en de gemeenschapsruimte. 
  • Lage woondichtheid voor een beperkt aantal personen in verhouding tot de oppervlakte van het perceel. Hiermee wordt een te dichte opvangomgeving te vermeden die negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor het buurtleven en de goede integratie van de toekomstige gezinnen zou kunnen bemoeilijken.
  • Plaatsing in de hoogte om de grondinname te beperken en een aangepaste invoeging. Een beperkte grondinname met een voorkeur voor blokken met drie verdiepingen (benedenverdieping en twee bovenverdiepingen). Het project is dus ontworpen om verticaal te verdichten om de omvang en de grondinname van de tijdelijke modules en de impact op het aangrenzende stadslandbouwproject te beperken. De invoeging is zoveel mogelijk aangepast aan de topografie van het terrein en het project behoudt alle bestaande bomen. Er wordt alleen wat gesnoeid om de bomen tijdens de bouwperiode niet te beschadigen.
  • Geprefabriceerde oppervlakteplaten. Na een lichte egalisatie en een laag gestabiliseerd zand zullen geprefabriceerde oppervlakteplaten worden gelegd. Het is de bedoeling geen diepe, permanente funderingen te graven. Er zijn geen plannen om grond af te voeren naar een verwerkingscentrum, aangezien alle grond op het perceel zal blijven.

Steun voor collectief wonen en gemeenschappelijk beheer van de locatie

De komst van de toekomstige vluchtelingengezinnen is gepland voor deze zomer, in coördinatie met Brussel'help, de vzw Communa en de gemeente Watermaal-Bosvoorde.

Het platform Brussel'help zal deze woningen aanbieden aan vluchtelingengezinnen die op de wachtlijst staan. Communa vzw is aangesteld voor het operationeel beheer en de opvolging van deze locatie. In samenwerking en overleg met de gemeente Watermaal-Bosvoorde zal zij zorgen voor de band met de buurt, het gemeenschapsleven en het gemeenschappelijk beheer van de locatie ondersteunen. De vzw zal de vluchtelingen ook doorverwijzen naar de bestaande psychologische, medische en sociale hulpstructuren.

Contactpersoon
 
Back to top