Een gloednieuw voetbalveld ingehuldigd in Peterbos

Tekst

ANDERLECHT, 13 juni 2024 - Op woensdag 12 juni hebben openbare vastgoedmaatschappij Comensia en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) het nieuwe voetbalterrein van Peterbos ingehuldigd. Dit voetbalterrein kwam tot stand dankzij het 101e%-programma. Het werd een geslaagd feest, met als sterren de jongeren van de wijk en de buurtverenigingen.

Muziek, overwinningskreten en lachende kinderen… Het was een bruisend feest afgelopen woensdag voor de inhuldiging van het gerenoveerde voetbalterrein. Families kwamen samen rond lange tafels voor een grote barbecue, terwijl de galamatch voetbalfans aantrok voor dit memorabel sportief evenement. Een mooie vertoning van de gezellige, sportieve en dynamische sfeer die binnen de Peterbosgemeenschap heerst.

Dit voetbalveld is gesubsidieerd door de BGHM in het kader van het 101e%-programma en wordt gedragen door de OVM Comensia. Het 101e%-programma ondersteunt participatieve (her)inrichtingen van collectieve ruimtes. De pijler “collectieve ruimtes” van dit programma gaat uit van de vaststelling dat er 4km² oppervlakte aan open ruimte is rond sociale woningen in Brussel, wat een enorm potentieel biedt om de levenskwaliteit en biodiversiteit in de wijken te verhogen. Het project Peterfoot is hier een heel mooi voorbeeld van.

Yves Lemmens, Directeur-generaal van de BGHM, legt uit : "Dit evenement is van groot belang: tot nu toe was het 101e%-programma uitsluitend aan kunst gewijd, en dit is het eerste project dat kon worden ingehuldigd binnen de nieuwe pijler “collectieve ruimtes”. We zijn trots op dit nieuwe voetbalveld dat we Peterfoot hebben genoemd. Het is een onderdeel van het uitgebreide renovatieprogramma van de Peterbossite, waarbij vele partners betrokken zijn.”

Cédric Mahieu, Algemeen Directeur van Comensia, voegt toe: "Kwalitatieve recreatieve ruimtes waar onze coöperanten-huurders en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, zijn zeer belangrijk voor Comensia. In de bijzondere context van Peterbos, zijn investeringen in de infrastructuur van de openbare ruimte des te belangrijker. Het buurtleven rond dit terrein zal zorgen voor een grotere aanwezigheid van de bewoners in de openbare ruimte en een beter sociaal toezicht. Ik ben blij dat ons investeringsteam dit project heeft kunnen begeleiden zodat deze renovatie een succes kon worden."

De sociale woonwijk Peterbos beschikt nu dus over een volledig gerenoveerd en hoogwaardig voetbalveld. Daarnaast werd de wijk ook een inclusieve speeltuin rijker.

Meer over

Het 101e%-programma is een initiatief van de BGHM dat de levenskwaliteit in sociale woonwijken wil verbeteren door een extra investering te maken die het verschil maakt. Het zorgt voor de integratie van kunstwerken, een betere toe-eigening van gedeelde ruimtes, meer biodiversiteit, de stimulatie van stadslandbouw op onbebouwde terreinen van de OVM’s, en de ontwikkeling van een mix van functies die is aangepast aan de echte noden van bewoners.

Comensia is een coöperatieve openbare vastgoedmaatschappij (OVM). Comensia beheert meer dan 3.400 woningen, 7 commerciële ruimtes/bureaus en 700 parkeerplaatsen in Brussel. De huurders-coöperanten bezitten een sociaal aandeel en nemen deel aan het beheer. De 120 medewerkers van Comensia zorgen voor het onderhoud en de renovatie van woningen, en bieden een individuele en collectieve begeleiding aan de huurders-coöperanten.

De BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) is een instelling van openbaar nut belast met de ontwikkeling een promotie van sociale huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De BGHM adviseert, begeleidt en controleert de 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) op technisch, financieel en juridisch niveau.

D’Broej is een Brusselse organisatie die wil bijdragen tot de individuele en collectieve emancipatie van kinderen en jongeren die opgroeien in een sociaal kwetsbare context. Dit doet zij door verschillende ontspannende activiteiten te ontwikkelen.

Saamo Brussel ontwikkelt projecten over huisvesting en sociale bescherming. De vereniging focust zich op personen die het moeilijk hebben om een kwaliteitsvolle en betaalbare woning te vinden, die recht hebben op een vervangingsinkomen of die geen verblijfsvergunning hebben.

Back to top