Sociale huurders geven goede punten aan hun openbare vastgoedmaatschappij

Tekst

Brussel, 16 mei 2024 - Een tevredenheidsenquête die werd gevoerd bij meer dan 2.000 sociale huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onthult over het algemeen positieve gevoelens bij de ondervraagden. Zij geven een gemiddelde score van 7/10 voor hun woning en hun openbare vastgoedmaatschappij (OVM), evenals gunstige beoordelingen over de levenskwaliteit in hun buurt en de verschillende aangeboden diensten. Deze enquête benadrukt het belang van de inspanningen die door de OVM’s worden geleverd om te voldoen aan de behoeften van sociale huurders. Het is de eerste keer dat een dergelijke grootschalige enquête werd uitgevoerd in het Brussels gewest.

Onderzoek naar de meningen van sociale huurders

Tussen april en november 2023 hebben de BGHM en 10 van de 16 Brusselse OVM’s een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder sociale huurders om hun mening te peilen over hun huisvesting, buurt en de diensten die door hun OVM worden aangeboden. Dit tevredenheidsonderzoek maakt deel uit van de beheersovereenkomst van niveau 2 tussen de BGHM en de OVM’s, waarin de OVM’s zich ertoe hebben verbonden om een actieplan te realiseren om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren.

De huurders werden willekeurig gekozen, met als enige vereiste dat er minimaal 200 huurders van elk van de 10 deelnemende OVM's moesten worden ondervraagd. In totaal werden 2.041 huurders opgebeld door een onderzoeksinstituut dat hen vragen stelde over hun woning, leefomgeving en de diensten van hun OVM.

Het standaardprofiel van de sociale huurder die aan het onderzoek heeft deelgenomen: een vrouw (63%) van 56 jaar oud, die ongeveer 13 jaar in een appartement (72%) woont met 2 tot 3 personen in haar huishouden.

78% is tevreden over de levenskwaliteit in hun buurt

De cijfers die uit dit onderzoek zijn voortgekomen, zijn over het algemeen bemoedigend. Huurders geven gemiddeld een score van 7/10 aan hun woning en hun OVM. 60% van de respondenten geeft een score van 7 of hoger, ongeacht het type woning (huizen, studio's en appartementen).

Qua toegankelijkheid van woningen voor mensen met beperkte mobiliteit blijft de score relatief positief: 6/10.

Toen sociale huurders werden bevraagd over de levenskwaliteit in hun buurt, antwoordde 78% positief. Bovendien is het veiligheidsgevoel onder de bewoners vrij hoog (7/10), die ook zeer tevreden zijn over de bereikbaarheid van hun woning met het openbaar vervoer (8/10).

Wat betreft het aantal slaapkamers in hun woning, geeft 77% van de huurders aan tevreden te zijn. Om dit percentage te verhogen, zou de meerderheid graag over een extra slaapkamer beschikken.

Op het gebied van thermische isolatie, geluidsisolatie, ramen en badkamer- en keukeninrichting ligt het gemiddelde cijfer tussen 5,7 en 6,3 op 10. Woningen die recentelijk zijn gerenoveerd, krijgen betere scores - tussen 6,3 en 7,1 op 10.

Telefonische oproepen blijven de voorkeursmethode van contact

In de afgelopen 12 maanden heeft een derde van de respondenten nooit een beroep gedaan op de technische diensten van de OVM voor een interventie in hun woning. De helft heeft minder dan 5 keer gebeld, en een minderheid heeft 5 keer of vaker gebeld. Nadat de reparatie werd uitgevoerd, zijn de huurders over het algemeen tevreden over de snelheid van het werk (6,1/10) en de kwaliteit ervan (6,7/10).

Wat betreft de verschillende diensten die door de OVM's worden aangeboden, zijn huurders positief: 7,2/10 voor administratie, 7,6/10 voor boekhoudkundige opvolging, 6,9/10 voor sociale diensten en 6,5/10 voor technische diensten.

Als we kijken naar hoe huurders het liefst contact opnemen met hun OVM, zien we dat telefonisch contact de favoriete contactmethode is voor 69% van de respondenten, gevolgd door baliepermanenties (15%) en e-mails (7%). Post, contact via de website en het gebruik van de Appinest-applicatie staan onderaan de lijst.

Voor herhaling vatbaar

Samengevat tonen de resultaten van dit onderzoek aan dat sociale huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het algemeen tevreden zijn over hun vastgoedmaatschappij, woning en buurt.

Er komen ook enkele verbeterpunten naar boven, bijvoorbeeld met betrekking tot toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit en de kwaliteit van sommige uitrustingen. Ten slotte onderstreept de sterke voorkeur voor telefonisch en baliecontact met de OVM’s het belang om traditionele communicatiekanalen te behouden. Digitale kanalen zijn een troef voor sommige huurders, maar het is belangrijk om rekening te houden met de digitale kloof.

Met de resultaten van dit onderzoek willen de OVM’s hun diensten verbeteren zodat ze nog beter aansluiten bij de behoeften van de huurders. De tevredenheidsenquête zal in de toekomst regelmatig worden herhaald.

Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM, is verheugd over deze resultaten. "Deze ervaring toont het dynamisme van alle teams van de SISP's om kwalitatieve diensten te leveren aan de meest kwetsbare huurders in onze regio. Het professionalisme van de sociale huisvestingssector die luistert naar haar huurders om duurzame en betaalbare huisvesting te ontwikkelen, is een direct antwoord op de behoeften van de Brusselaars die te maken hebben met een ongekende huisvestingscrisis."

De Staatssecretaris voor Huisvesting besluit: “Deze resultaten weerspiegelen een goede mate van tevredenheid en een oprechte waardering van huurders voor de inspanningen van de openbare diensten. Deze positieve resultaten zijn ook die van de geëngageerde OVM- en BGHM-medewerkers en de betrokken sociale partners, via onze huurders. Samen maken we een tastbaar verschil in het leven van veel mensen en dat is een bron van trots voor ons allemaal. Maar dit is nog maar het begin. Deze resultaten motiveren ons om met nog meer vastberadenheid en engagement sociale woningen te blijven creëren waar iedereen zich thuis en gerespecteerd voelt.”

Back to top