Sociale huisvesting: een energiepremie voor de minst energiezuinige woningen

Tekst

Huurders van een sociale woning met slechte energieprestaties krijgen dit jaar een energiepremie van 300 euro* op jaarbasis, wat overeenstemt met 25 euro per maand voor het jaar 2022. Dat bedrag wordt afgetrokken van de jaarlijkse lastenverrekening die hen tussen juni en september 2023 wordt toegezonden.

De sociale huurprijs

De sociale huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen van de huurder: als het inkomen stijgt, stijgt ook de huur, maar die blijft beperkt tot maximaal 24% van het inkomen van de betrokken huurder. Die huurprijsherziening vindt ieder jaar plaats op 1 januari.

Overigens, als het inkomen van de huurder minstens 20% daalt, wordt de huur verlaagd in de loop van het jaar.

Dankzij het automatische indexeringsmechanisme van salarissen, pensioenen en uitkeringen zagen heel wat Brusselse gezinnen hun inkomen stijgen. Als gevolg daarvan zijn de huren van de meeste sociale huurders begin dit jaar aangepast aan deze verhoging. Dit is dus geen indexering, maar een herberekening op basis van de evolutie van het gezinsinkomen.

Energierekening: sociale huurders kunnen het sociale tarief genieten

De meeste sociale huurders komen in aanmerking voor het sociale energietarief. Een energierekening tegen het sociale tarief komt overeen met ongeveer een derde van de gemiddelde energierekening. Dat sociale tarief wordt automatisch, via hun Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM), toegekend als hun woning op een collectieve stookketel aangesloten is. Als de woning een individuele ketel heeft, moet de huurder in sommige gevallen het tarief zelf aanvragen.

Zij hebben echter geen recht op het basispakket energie van de federale overheid, omdat dat pakket niet van toepassing is voor personen die genieten van het sociale tarief.

Een energiepremie ter ondersteuning van huurders in de meest energieverslindende sociale woningen

Hoewel de gemiddelde huur van een sociale woning in Brussel 372 euro bedraagt (tegenover 1.069 euro op de privé-markt), kan de stijging van de energieprijzen bepaalde sociale huurders in een woning met slechte energieprestaties toch in moeilijkheden brengen.

“Wij willen de koopkracht van deze sociale huurders ondersteunen in tijden van inflatie en stijgende energieprijzen. Daarom hebben we met de BGHM en de OVM's overlegd om een energiepremie van 300 euro op jaarbasis in te voeren die ten goede zal komen aan huurders die in de minst energie-efficiënte sociale woningen wonen,” aldus staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou

Deze eenmalige premie wordt medegefinancierd door de OVM's (120 euro) en het huisvestingsbudget van het Gewest (180 euro). Huurders die recht hebben op deze bonus zullen in de maand juni persoonlijk door hun OVM geïnformeerd worden*.

“Volgens de eerste ramingen van de BGHM zou deze maatregel ongeveer 23.000 sociale woningen betreffen, ook al is de renovatie in de sociale huisvesting tijdens deze legislatuur in een stroomversnelling geraakt. Er is een budget zonder voorgaande van 550 miljoen euro uitgetrokken om meer dan 36.000 renovaties uit te voeren in de sociale woningen van de hoofdstad, waarbij de nadruk ligt op de verbetering van de energieprestaties,” aldus Pascale Roelants en Daphné Godfirnon, vertegenwoordigers van de OVM’s.

“De BGHM heeft zich als doel gesteld om tegen 2032 een gemiddelde EPB-score van D te bereiken voor alle sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en een gemiddelde score van C tegen 2040. Zowel voor de sociale huurders als voor het klimaat is dat goed nieuws! besluit Yves Lemmens, Directeur-generaal van de BGHM.

Meer info

 

* Update van 6 maart 2023 Het totale bedrag van de premie wordt momenteel gevalideerd. De 180 euro van het huisvestingsbudget van het Gewest wordt door de regering besproken - maar het deel afkomstig van de OVM's (120 euro) staat niet ter discussie. 

Back to top