Public Housing Partnership : een nieuwe promotieopdracht voor de aankoop van vastgoed door de BGHM

3/12/2021
Tekst

BRUSSEL, 3 december 2021 – De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij heeft een nieuwe promotieopdracht gelanceerd om projecten van de privésector te kunnen aankopen: het Public Housing Partnership. Met deze opdracht wenst zij openbare woonprojecten te ontwikkelen op privégrond in het Brussels gewest in het kader van de Alliantie Wonen.

Verschillende types partnerschappen

Publiek-private samenwerkingen zijn een bewezen succesformule om sneller het openbare woningenbestand voor kwetsbare groepen uit te breiden: zo kwamen er sinds mei 2019 al meer dan 500 woningen bij dankzij sleutelklare aankopen.

In het kader van het Noodplan voor Huisvesting van Staatssecretaris Nawal Ben Hamou, lanceerde de BGHM in januari dit jaar een nieuwe aankoopstrategie, ontwikkeld in nauwe samenwerking met vastgoedpromotoren en -ontwikkelaars uit de privésector. Deze oproep stelde verschillende soorten partnerschappen voor via dewelke de BGHM bouwgronden, te herbestemmen gebouwen, bestaande woongebouwen en sleutelklare projecten kan aankopen.

Nieuwe opdracht met verschillende voordelen

Vandaag stelt de BGHM een aan de sector een nieuw type partnerschap voor: het Public Housing Partnership. Het gaat om een promotieopdracht die de mogelijkheid biedt om verschillende kandidaten aan te duiden die een kwaliteitsvol project voorstellen op privéterrein in het Brussels gewest. De promotor is bouwheer van het project, dat minimum 4 woningen moet tellen.

Deze opdracth biedt verschillende voordelen : geen mededinging tussen de opdrachtnemers, een "fast lane" voor de vergunningen (versnelde procedure voor projecten met meer dan 25% openbare woningen), een gegarandeerde voorcommercialisering door de BGHM, een heldere procedure en omkadering van de verschillende termijnen, en de mogelijkheid om gemengde projecten te ontwikkelen.

De deadline voor het indienen van kandidaturen voor de huidige Public Housing Partnership opdracht is 14 februari 2022. Deze opdracht zal regelmatig opnieuw gelanceerd worden.

 

Meer informatie over de PHP en de andere types partnerschappen

Link naar de aankondiging van opdracht

 

Back to top