Petite Île - CityGate: Samenleven in de stad van morgen

Tekst

Brussel, 29 september 2020 – Het voorontwerp van Petite Île - CityGate is klaar. Dit emblematische project gaat het uitzicht van de zone ten oosten van het Biestebroeckdok volledig transformeren: 256 sociale woningen, 108 geconventioneerde woningen, een school en 38 ruimtes voor economische activiteiten zullen er uit de grond rijzen.

Ter herinnering, de gezamenlijke overheidsopdracht tussen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatchappij (BGHM) en citydev.brussels om een projectontwerper aan te wijzen werd in augustus 2019 toegekend aan het internationale team A l’Île, bestaande uit de bureaus AHA + Elseline Bazin, Korteknie Stuhlmacher Architecten, noAarchitecten, Sergison Bates architects en Boom Landscape. Dit team stelt een evenwicht en interactie tussen alle functies voor met een “stad in de stad” die eenheid brengt in de diversiteit.

Leven, werken, wonen en ontspannen: functionele mix in het hart van het project

Het industriële verleden en geheugen van deze site zullen bewaard worden in dit project, dat tegelijk in harmonie met de aangrenzende wijken zal evolueren. De economische activiteit wordt niet “verstopt”, integendeel: zij krijgt een centrale plaats in de wijk en laat interacties toe tussen de verschillende gebruikers van de site. Kleine straatjes met ateliers, dienstenlokalen en woonruimtes zullen schuilgaan achter grotere gebouwen met woningen en winkels die op de straat en de stad zijn gericht. In deze gedeelde stedelijke ruimte, die zowel overdag als ’s avonds bruist van leven, kunnen leveringen, ontmoetingen, burenactiviteiten en kinderspellen plaatsvinden in alle veiligheid, comfort en intimiteit van een binnenterrein. 

"Het project Petite Île - CityGate is het concrete resultaat van de effectieve en complementaire samenwerking van 3 overheidsactoren - de BGHM, Citydev en de Anderlechtse Haard - die op dit oud braakliggend industrieterrein het daadkrachtig beleid uitvoeren dat wij willen voeren om het hoofd te bieden aan de sociale en ecologische uitdagingen waarmee ons Gewest wordt geconfronteerd. Het doel is een nieuwe, geanimeerde en op de stad gerichte wijk te ontwikkelen. Een woonomgeving die kwaliteitswoningen tegen een betaalbare prijs te huur of te koop aanbiedt, maar ook een plek voor werk, vrije tijd en opvoeding die uitwisselingen en sociale vermenging bevordert", legt staatssecretaris voor huisvesting Nawal Ben Hamou, uit.

“Met haar 16.000 m² aan economische activiteiten, is het project Petite Île - CityGate belangrijk voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omdat het uiteindelijk zal bijdragen tot een toename van de beschikbare ruimte voor kmo's en voor stadsproductie. Dit project beantwoordt perfect aan de doelstellingen van de regering om de Brusselse economie te stimuleren door de productie te herlokaliseren. Ik ben ook blij dat dit project, dat woningen en productieruimte combineert, een belangrijke plaats geeft aan gemeenschappelijke ruimtes", verduidelijkt Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie.

Het project voorziet ook de oprichting van een Franstalige methodeschool die een innovatief pedagogisch project voorstelt. Met een capaciteit voor 1200 leerlingen van de kleuterklas tot het derde middelbaar krijgt de Ecole de Tous een centrale plaats in het project. De leerlingen zijn niet de enigen die zullen genieten van deze nieuwe lokalen: de sportzalen en de bibliotheek zullen buiten de schooluren beschikbaar zijn voor de buurtbewoners.  

Deze openheid vinden we op verschillende plaatsen in dit project terug. De projectontwerpers hebben een duidelijke wens om een menselijk ecosysteem op te richten en bieden veel ruimtes aan waar mensen zich kunnen thuis voelen, kunnen delen en elkaar ontmoeten. In deze plek die er momenteel wat verloren bij ligt, beroept het project zich op de elementen en concepten die er wel al aanwezig zijn: de gebouwen van Studio Citygate en de continuïteit van bepaalde activiteiten zoals de klimzaal. Het project weerspiegelt een erg geëngageerde visie van wat het betekent om samen te leven in de stad van morgen.
 

Samenleven in een innoverende en duurzame wijk

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan zachte mobiliteit: voetgangers kunnen zich verplaatsen door de vele open ruimtes en paden omzoomd met bomen en inheemse planten. Bovendien heeft ieder gezin recht op hetzelfde aantal fietsparkeerplaatsen als het aantal kamers in hun woning. De auto krijgt een minimale plaats in dit project, maar er zal worden voldaan aan de noodzakelijke behoefte en er zullen voldoende alternatieve vervoerswijzen beschikbaar zijn.

Bieke Comer, Voorzitster van de BGHM, vindt dat « De 256 sociale woningen die door het project worden voorzien beantwoorden aan een reële behoefte. Van die woningen zijn er 34 gemeenschappelijk : autonome en iets kleinere woningen, die enkele grote ruimtes delen met andere woningen. Deze woningen zullen worden beheerd door de Anderlechtse Haard, die haar bureaus eveneens zal vestigen op de site. Wat ons vooral enthousiast maakt in dit project, is dat het een plaats voorzien voor de ontwikkeling van een cultuur en een samenleven dat eigen is aan de site. Het gaat om een project dat niet alleen architecturaal, maar ook sociaal van aard is.”

Benjamin Cadranel, algemeen bestuurder van citydev.brussels, voegt toe: “Met haar ligging tussen het kanaal en het Zuidstation werpt dit project zich op als een ware toegangspoort tot de stad. Door haar openheid naar de omliggende wijken toe, is dit project een essentieel scharnierpunt in de algemene heraanlegging van het Biestebroeckdok en, in het bijzonder, de andere fases van het Citygate project. Het resultaat zal uitmonden in het best uitgewerkte Brusselse voorbeeld van de multifunctionele wijk waar, zonder nood aan gemotoriseerd vervoer, de bewoners kunnen wonen, werken, leren en ontspannen.”
 

Alle actoren werken samen om de vergunningen snel te verkrijgen zodat de werf van start kan gaan in 2023. Omwille van de schaal van het project zullen bepaalde gebouwen al in gebruik worden genomen voordat de werf volledig is afgerond. De prioriteit voor de bouwheer is om de school zo vroeg mogelijk te openen, zo kan er worden beantwoord aan de nood aan scholen in Anderlecht en kan het project op de kaart worden gezet. Op die manier zullen de bewoners, wanneer zij naar de site verhuizen, zich niet bevinden in een zone in volle opbouw – er zal ruimte zijn om onmiddellijk een cultuur eigen aan de site te installeren.

 

Perscontacten

BGHM – Communicatie – Sara Van den Eynde

svandeneynde@bghm.brussels
T +32 2 600 10 72
M +32 475 43 65 94
 

citydev.brussels – Communicatie - Barbara Decamps

bdecamps@citydev.brussels
T +32 2 422 51 61
M +32 477 69 11 78

 

Links

Back to top