Petite Île - CityGate: BGHM en citydev.brussels slaan handen in elkaar en ontwikkelen ambitieus gemengd project in Anderlecht

Adres

Grondelstraat 152
1070 Anderlecht
België

Tekst

BRUSSEL, 29 augustus 2019 – De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en citydev.brussels schreven samen een overheidsopdracht uit om een projectontwerper aan te wijzen voor Petite Île - CityGate in Anderlecht. De opdracht werd zopas gegund aan de tijdelijke vennootschap SBa/KSA/AHA/noA. Die gaat zo’n 75.000 m² sociale en geconventioneerde woningen, schoolinfrastructuur en ruimte voor economische activiteiten ontwikkelen.

Openbare actoren gaan samen in zee

Het project Klein Eiland/CityGate II is het resultaat van een publieke samenwerking tussen de BGHM en citydev.brussels. De instellingen kochten aangrenzende percelen die allebei in de zone van het Kanaalplan en in die van het BBP Biestebroek liggen. Dat was voor hen de unieke kans om samen, en met de steun van de bouwmeester, een ambitieus project op poten te zetten dat kadert in de voorschriften voor dit ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving (OGSO) en een antwoord biedt op de uitdagingen van het Kanaalplan.

In Petite Île - CityGate komen zo'n 400 woningen (277 sociale en 120 geconventioneerde woningen), een Franstalige methodeschool (kleuterschool en gemeenschappelijk deel, ‘tronc commun’) voor 1.250 leerlingen, ongeveer 15.000 m² voor economische activiteiten en parkeerplaatsen.

Een gemengd project van formaat

In totaal liepen er  voor de projectontwerpersopdracht 38 aanvragen tot deelneming binnen, waarvan er vijf de selectie haalden. De opdracht is uiteindelijk in de wacht gesleept door een internationaal team dat bestaat uit noAarchitecten, Sergison Bates architects, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Aurélie Hachez Architecte, BOOM Landscape, Group D, Détang Engineering, Antea Group, daidalos peutz en Codives, samen de tijdelijke vennootschap SBa/KSA/AHA/noA. De selectie gebeurde op basis van de volgende criteria: stedelijkheid, bewoonbaarheid, techniek en duurzaamheid en de globale economie van het project.

Vooral het evenwicht en de interactie tussen alle functies en de insteek van de ‘ville assemblée’ die eenheid brengt in de diversiteit, wisten het adviescomité te overtuigen. De aaneenschakeling van publiek toegankelijke buitenruimten en de ‘Expedition Mews’ brengen samenhang in het project dankzij perspectieven en longitudinale trajecten over heel de site. Tegelijk maken ze de programma’s bijzonder functioneel.

Het project beantwoordt ook aan het referentiekader duurzame wijken. Het is erg ambitieus op het vlak van hulpbronnen (prefab, demonteerbaarheid en hergebruik), en qua menselijke omgeving, waterbeheer (water loopt als een rode draad doorheen het hele project), projectbeheer en burgerparticipatie. Bovendien blijven het industriële verleden van de site en de herinnering eraan in leven.

Tot slot trok de tijdelijke vennootschap SBa/KSA/AHA/noA volledig de kaart van de functionele gemengdheid: ze ‘verstopt’ de economische activiteiten niet. Integendeel, het project maakt interactie mogelijk tussen de verschillende gebruikers van de site. Werken, wonen en leren gaan hand in hand. De integratie van gemeenschapsactiviteiten en -ruimten die publiek toegankelijk zijn, zoals cafés, een kantine, een restaurant, een bibliotheek en een sportzaal, zal het project doen uitgroeien tot een bestemming, de isolatie ervan beperken en de interactie vergroten tussen de verschillende groepen (bedrijfsleiders, werknemers, leerkrachten, leerlingen, bewoners en bezoekers).  Er wordt een nieuwe stadswijk gecreëerd, maar tegelijk blijft de (fysieke) band met de buurt behouden. Het project past ook in de bestaande lokale en culturele context. Het geeft ruimte aan tijdelijke bezettingsprojecten en ijvert voor de voortzetting van de activiteiten die al op de site aanwezig zijn.

Videos van 5 deelnemende teams 

Bijlagen

Back to top