De BGHM stelt het Ariane 7-gebouw ter beschikking voor de tijdelijke opvang van 1.500 Oekraïense vluchtelingen

Tekst

In het kader van de Brusselse inspanningen om de Oekraïense vluchtelingen te helpen, heeft de BGHM besloten haar terrein op de Arianelaan 7 ter beschikking te stellen voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze vluchtelingen zullen enkele nachten in dit tijdelijke opvangcentrum kunnen verblijven, totdat Fedasil hen naar een geschikte huisvesting doorverwijst. Woensdag 16 maart zullen de eerste vluchtelingen er opgevangen kunnen worden.

Deze oplossing voor tijdelijke ingebruikname werd mogelijk gemaakt in nauw overleg met het Nationaal Crisiscentrum, Fedasil, Het Rode Kruis, de Civiele Bescherming en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting: er werden 1.500 bedden ter beschikking gesteld, terwijl Engie, de vroegere eigenaar van het gebouw, materiaal heeft geschonken om het lege gebouw te bemeubelen dat momenteel wacht op renovatiewerkzaamheden om er individuele sociale woningen van te maken.

"De site aan de Arianelaan werd onlangs door de BGHM aangekocht voor de ontwikkeling van een gemengd project om vroegere kantoren om te bouwen tot woningen met sociaal oogmerk. Ik heb er altijd voor gepleit om er, in afwachting van de start van de werken, een tijdelijke ingebruikname mogelijk te maken. De huidige humanitaire crisis is ongekend en er is onvoldoende opvangcapaciteit. Ik ben dan ook blij dat we met dit gebouw, dat vandaag in overheidshanden is, een steentje kunnen bijgedragen aan de opvang, het onderdak en de ondersteuning van de Oekraïense slachtoffers van de oorlog, met wie ik mijn grootste solidariteit betuig", aldus Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Huisvesting.

Bieke Comer, voorzitster van de BGHM, is trots op de solidariteit die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot stand komt: "Engie, die ons gratis materiaal ter beschikking stelt, de OVM's, die willen helpen door woningen aan te bieden, de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, die ons ondersteunt in het openstellen van het gebouw ... Wij zijn er bij de BGHM en in de socialehuisvestingssector trots op dat we op onze manier kunnen bijdragen aan dit gezamenlijke elan van solidariteit"

Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM, is ervan overtuigd dat er in deze situatie een rol is weggelegd voor de BGHM: "Wij zijn bereid de Oekraïense vluchtelingen op te vangen, want het recht op huisvesting is een grondrecht. En samen met de socialehuisvestingssector willen wij onze bijdrage leveren aan de inspanningen voor de opvang van de Oekraïners. Daarom stellen wij dit Ariane-gebouw ter beschikking, waarin er 1.500 bedden vrijkomen, en hebben verschillende OVM's ook aangeboden om te helpen”.

Jean-François Hoffelt, directeur van de Vereniging voor Sociale Huisvesting (VSH), en Isabelle Quoilin van de Federatie van Coöperatieve Huurdersvennootschappen te Brussel (FESOCOLAB) zijn overduidelijk: "Het is van essentieel belang om bij te dragen tot de solidariteit waarvan de hele sector getuigt in het licht van de tragedie die de Oekraïense bevolking doormaakt. De FESOCOLAB en de VSH zetten hun leden ertoe aan om alle mogelijkheden van tijdelijke bewoning van woningen in afwachting van renovatie te onderzoeken als zij hierover binnen hun respectieve huurbestand beschikken."

Back to top