Brusselse Woning: Toekenning van de eerste stedenbouwkundige vergunningen voor het plan van renovatie van sociale woningen in Brussel

Tekst

De Brusselse Woning gaat verder met haar ambitieus renovatieprogramma, "Klimaatplan" genoemd. Vandaag verheugt de sociale huisvestingsmaatschappij zich erover dat de eerste stedenbouwkundige vergunningen werden verkregen.

Het "Klimaatplan", dat eind april 2019 werd gelanceerd, voorziet de renovatie van 1.057 sociale woningen in de Marollen, te Haren en te Neder-Over-Heembeek, dankzij de investeringen die werden toegekend door de Stad Brussel en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

Het doel van dit "Klimaatplan" is drieledig: de energiefacturen van de sociale huurders verminderen, de leefomgeving van de bewoners verbeteren en de strijd aanbinden tegen de klimaatopwarming.

Na afloop van de renovatiewerken zal 75% van het vastgoedpatrimonium van de Brusselse Woning voldoen aan de "lage energie" normen.

NIEUWE STAP

Eind 2021 heeft de Brusselse Woning 25 stedenbouwkundige vergunningen ingediend bij Urban, met een gedetailleerd overzicht van haar renovatieprojecten van gebouwen in diverse wijken van de stad.

Begin februari werden de eerste vergunningen goedgekeurd. Een snelle beslissing van het bestuur, die de voorsprong versterkt die het project had genomen.

"We benadrukken de snelheid waarmee deze twee vergunningen werden verkregen, die te danken is aan de goede samenwerking tussen de betrokken instanties: Urban, de departementen Stedenbouw en Erfgoed van de Stad Brussel, de DBDMH… Er werden verscheidene bezoeken en projectvergaderingen georganiseerd om het werk eendrachtig voort te zetten. Zo kunnen we naar de volgende stap overgaan met 4 maanden voorsprong op de planning", legt Muriel BETTONVILLE, Projectbeheerder bij de Brusselse Woning, uit.

De vergunningen betreffen twee gebouwen in de Montserratstraat, in de Marollen. Die hebben een betere isolatie en moderne technische installaties nodig. Het begin van de werken is voorzien voor eind 2023. Ze zullen voornamelijk betrekking hebben op de buitenschil van de gebouwen, zodat de bewoners in hun woning zullen kunnen blijven tijdens de werken.

Het verkrijgen van deze vergunningen, de eerste van een lange reeks, vormt een belangrijke stap in dit uitgebreide renovatieplan.

De ontwerpers werken momenteel aan de opstelling van de bestekken, die zullen toelaten om aannemers te selecteren die belast zullen worden met de werken.

GETUIGENISSEN

"Iedereen heeft recht op een comfortabele en kwaliteitsvolle woning, het was hoog tijd dat de Stad de sociale woningen renoveerde die er de meeste nood aan hebben. Daarom zal de Stad de Brusselse Woning herkapitaliseren voor een bedrag van 37 miljoen euro om de gebouwen te renoveren en te isoleren", legt Philippe CLOSE, Burgemeester van de Stad Brussel, uit.

"We hebben beslist om in deze legislatuur een groot renovatieprogramma te lanceren: bijna 37.000 sociale woningen op het grondgebied van het Gewest zullen renovatiewerken ondergaan, voor een totaal budget van meer dan 500 miljoen euro. Het Klimaatplan van de Brusselse Woning, met de steun van de BGHM, sluit volledig aan bij dit streven naar verbetering van de energieprestatie van de gebouwen en van de factuur van de huurders. Ik verheug mij over de vooruitgang in dit dossier, dat vlot werd behandeld door de Brusselse Woning" verduidelijkt Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal BEN HAMOU.

"De renovatie van de woningen, en meer bepaald hun energetische renovatie, is essentieel om de bewoners in staat te stellen  hun energiefacturen te verminderen en hun dagelijkse leefkwaliteit te verbeteren. Deze nieuwe stap is fundamenteel voor de uitvoering van het "Klimaatplan" en, zoals zijn naam aangeeft, om de strijd aan te binden tegen de klimaatverandering" onderstreept Lydia MUTYEBELE, Schepen van Huisvesting van de Stad Brussel.

Bieke COMER, Voorzitster van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), verheugt zich over dit Stad-Gewest partnerschap. "Dit partnerschap is belangrijk om de uitdagingen van de sociale huisvesting voor de minstbedeelden aan te pakken, en er tevens de fundamentele doelstellingen in verband met de klimaatuitdagingen in te integreren. Om de uitvoeringstermijnen van de renovaties te versnellen, werd een vereenvoudiging van de procedures bestudeerd als proefproject tussen de Brusselse Woning en de BGHM.”

Karim TAFRANTI, Voorzitter van de Brusselse Woning, verheugt zich over deze belangrijke stap in het project: "Dit plan van formaat zal de sociale huisvestingssector een nieuw tijdperk binnenleiden, een tijdperk dat definitief rekening houdt met zowel de sociale uitdagingen als de uitdagingen op maatschappelijk en milieuvlak. De lage energierenovaties zullen immers toelaten om de energiefacturen van de huurders te verminderen, hen een aangenamere leefomgeving te bieden via ambitieuze renovaties en de strijd aan te binden tegen de klimaatopwarming.”

 

PERSCONTACTEN

KABINET VAN DE BURGEMEESTER
Wafaa HAMMICH, woordvoerder
T. +32 (0)2 279 47 48 - wafaa.hammich@brucity.be

KABINET VAN DE STAATSSECRETARIS
Annaïk DE VOGHEL, woordvoerder
T. +32 (0)472 71 99 31 - adevoghel@gov.brussels

KABINET VAN DE SCHEPEN VAN HUISVESTING
Géraldine RADEMAKER, Persattaché
T. +32 (0)490 42 76 73 - geraldine.rademaker@brucity.be

BGHM
Sara VAN DEN EYNDE, Communications manager
T. +32 (0)2 600 10 72 - svandeneynde@bghm.brussels

BRUSSELSE WONING
Michaël ESSERS, Directeur communicatie
T. +32 (0)2 435 17 16 - messers@lbw.brussels

Back to top