PSC Versailles Val Maria

  • 2012
  • Adres

    Beyseghemstraat, 131
    1120 Neder Over Hembeek
    België

Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang

Algemene doelstellingen

De bewoners aanmoedigen hun stem te laten horen, ervaringen uit te wisselen en zich uit te drukken om de initiatiefneming te bevorderen, de samenhorigheid versterken, informatie verschaffen over de rechten en plichten van de huurders, het overleg tussen de OVM en de huurders en tussen de huurders onderling stimuleren.

Bij sommige acties zijn de bewoners van de 2 wijken (Mariëndaal/Versailles) betrokken, bij andere slechts één van beide.

 

Permanentie / ontbijten in de gemeenschapszalen van Versailles en van Mariëndaal

Aanwezig zijn in de wijk om elkaar te leren kennen en herkennen

Specifieke en gezellige evenementen, in partnership en met de bewonersgroepen: Nieuwjaarsdrink, natuuruitstappen, Dag van de Netheid, Energie-uitdaging, Wijkfeesten en rommelmarkten … .

 

Ondersteuning en begeleiding bij onderstaande acties in samenwerking met:

« Project Vrouwen NOH » (Neder-Over-Heembeek): oprichting van naai- en knutselateliers, …

« Ontmoeting ouders - kinderen in Mariëndaal »: filmvoorstelling en snoepverkoop, maaltijden, …

 « Moestuin van het Craetbos » (site Mariëndaal): sensibilisering rond duurzame ontwikkeling

« Moestuin 117 » (wijk Versailles): sensibilisering rond duurzame ontwikkeling 

« Huiswerkschool NOH » (lager, secundair onderwijs, Frans, Nederlands), met vrijwilligers, om het gebrek aan structuren voor schoolondersteuning in de wijk op te vangen; ontmoetingsplaats voor de ouders

Nederlandse les om de autonomie en het aanleren van één van de talen van het gastland aan te moedigen

Alfabetiseringslessen in het Arabisch met vrijwilligers, om de cultuur van oorsprong te valoriseren en de ontmoeting tussen vrouwen mogelijk te maken; gezellige maaltijd

« Wijkcomité van Mariëndaal »: organisatie van het wijkfeest, rommelmarkt, barbecue, …

« Ontbijten in het Craetbos »: uitbreiding naar een proces voor de mobilisering van de bewoners.

Bedrag van de investering
116 441€
Perimeter
Wijks Versailles en Val Maria.
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top