PSC Picardie-Destrier-Germinal

 • 2010
 • Adres

  Destrierstraat, 24
  1140 Evere
  België

Belangrijkste afbeelding
Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang
 • Bijstand en omkadering van het PSC bij verschillende acties door de wijken te ontsluiten, met onder andere als doel de relaties tussen generaties en culturen te verbeteren, de dialoog te verbeteren om zijn taken te kennen en na te leven, het vertrouwensklimaat tussen huurders, de gemeente en de OVM te versterken, mee te helpen om het onveiligheidsgevoel te verminderen,...
 • Huiswerkschool (lager onderwijs) ;
 • Studiehulp (secundair onderwijs) ;
 • “Eté Jeunes” : activiteiten voor de kinderen gedurende de schoolvakanties ;
 • Project netheid : 10 jongeren nemen aan de verfraaiing van de wijk deel door afval op te ruimen ;
 • Hulp bij het zoeken naar werk : Persoonlijke begeleiding bij beroepskeuze ;
 • Project “Tricot et carte” : Sensibilisering voor het recycleren ;
 • Cursus literair Arabisch ;
 • Duurzame wijk : Wijkcomposteren, Gemeenschappelijke moestuin, Oprichting van de stuurgroep « L’Uni-Vert »,  « Abeilles de l’Uni-Vert »,  Project voor de herinrichting van openbare ruimten,  «  Duurzaam kantoor », Tentoonstelling «  Immaterieel erfgoed van de wijken » ;
 • Kunstenaarsresidentie : onthaal van twee kunstenaars per jaar in een residentie ;
 • Wijkfeesten ;
 • Beheerscomité van het buurthuis Strijdros : hierbij zijn 10 vrijwilligers betrokken ;
 • Netwerken en facilitator voor de oprichting van nieuwe plaatselijke partnerships die de ontwikkeling van bewonersprojecten mogelijk maken.

 

Bedrag van de investering
71 173€
Perimeter
Wijken Destrier-Tornooiveld. Saint-Josephstraat en « Germinal ».
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top