PSC Papenvest / Pottenbakkers-Gier

 • Adres

  Gierstraat 62
  Grootsermentstraat, 2
  1000 Stad Brussel
  België

Belangrijkste afbeelding
Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang

Habitat & Rénovation heeft als opdracht om bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzame en solidaire steden. Hiertoe werkt de vereniging onder andere initiatieven voor sociale stedelijke ontwikkeling uit in sociale woonwijken, in historische arbeidersbuurten die vaak uit de boot vallen in het stadsvernieuwingsbeleid. 

Die initiatieven zijn gebaseerd op een methodologie van gemeenschapsontwikkeling: bewoners samenbrengen om collectief te werken rond gedeelde problemen.  Ze werken ook volgens een benadering van levenslang leren: ervoor zorgen dat de bewoners in staat zijn om bewust te handelen en zich volledig achter de initiatieven te scharen. Habitat & Rénovation is al meer dan 20 jaar actief op het vlak van sociale cohesie. De vereniging beheert 7 Projecten voor Sociale Cohesie (PSC’s) in 7 sociale woonwijken: één tussen Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe, vijf in het centrum van Brussel en één in Vorst. 

De acties die Habitat & Rénovation uitwerkt in het kader van het PSC Pottenbakkers-Gier / Papenvest hebben betrekking op 5 aspecten:  

 1. Banden creëren

Het team wil banden creëren op 3 niveaus:

 • Tussen bewoners, via straatwerk, de organisatie van feestelijke evenementen, wijkontmoetingen in het kader van PluriELLES, Voix des Papas, Le temps des possibles;
 • Met de OVM (eigenaar van de woningen);
 • Met het netwerk van buurtpartners via de coördinatie van het Platform Papenvest en de groep RDM Jeunesse, de deelname aan de werkgroep over een gezamenlijke diagnose voor Anneessens en de Sociale Coördinatie van de Zenne.
 1. Woning & woonomgeving

Het team begeleidt en faciliteert collectieve contactmomenten (voorbereidende vergaderingen, infosessies, algemene vergaderingen van de huurders, ...) tussen de bewoners en de OVM.   In sommige gevallen kan die begeleiding zelfs gaan tot interpellaties, in overleg met de OVM. Het team helpt de bewoners niet alleen om actie te ondernemen op het vlak van huisvesting, maar ook met betrekking tot de uitdagingen in verband met hun woonomgeving. Concreet organiseert het PSC Pottenbakkers-Gier / Papenvest:

 • Thematische infosessies over wat er zoal in de buurt gaande is;
 • Een infoboetiek waar je informatie en flyers van de buurtverenigingen kan vinden;
 • Ondersteuning bij het doorgeven van informatie over renovatiewerken/verhuizingen in de sites:
 • Gemeenschapsbeheer van een fiets-/kinderwagenstalling;
 • Apero’s in Pottenbakkers;
 • Een zomer in Fontainas;
 • « Ca débloc », project voor het gebruik en de activering van de openbare ruimte door verenigingen uit de Papenvestwijk;
 • Festival BlocNotes, in het kader van de Nuit Blanche van de Stad Brussel.
 1. Handelingsvermogen

Habitat & Rénovation wil de talenten van de bewoners valoriseren en hun vaardigheden versterken. De vzw biedt hen daartoe ondersteuning zodat ze op wijkniveau initiatieven kunnen voorstellen en dragen. Het PSC Pottenbakkers-Gier / Papenvest werkt in het bijzonder rond de volgende projecten:

 • Het organiserend comité van verjaardagsfeesten;
 • Het collectief « Y a pas d’âge »;
 • Scholingsworkshops;
 • De openbare informaticus;
 • Het project « En famille au musée »;
 • « La soupe des possibles »;
 • « Les 5 blocs en action ECO ».
 1. Mix

Het team van PSC Papenvest / Pottenbakkers-Gier wil op een transversale manier ontmoetingsmomenten creëren die een intergenerationele, culturele, gender- en socio-economische mix bevorderen. De volgende projecten zijn daar een mooi voorbeeld van:

 • « Aidos », jongeren betrekken bij buurtprojecten;
 • Wijkfeest;
 • Uitwisseling van culinaire culturen;
 • Samen moestuinieren bij « Ambition potagère ».
 1. Jongeren en gezinnen

In de sociale woonwijken zijn de uitdagingen met betrekking tot kinderen en jongeren bijzonder groot. Er worden in dat verband verschillende initiatieven ondernomen:

 • Huiswerkschool lager onderwijs in het lokaal Gier; 
 • Kinderanimatie tijdens de schoolvakanties en op woensdagnamiddag;
 • Ondersteuning voor leerlingen van het secundair onderwijs in de examenperiode;
 • De kinderraad en de jeugdraad;
 • Door de ouders georganiseerde gezinsuitstappen;
 • « Les 5 blocs au parc », een zomer lang op ontdekking in de groene ruimten van Brussel;
 • « La BiBloc », een straatbibliotheek om gezinnen aan te zetten tot lezen;
 • « Petits Boulots », de jongeren uit de wijk geven de gemeenschappelijke delen van de gebouwen een nieuw laagje verf.
Bedrag van de investering
155 300€
Perimeter
Papenvest : Papenvest, Hopstraat, Grootsermentstraat, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat.

Pottenbakkers-Gier : Gierstraat, Pottenbakkersstraat, Loofstraat, Anderlechtstraat, Zinnikstraat.
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top