PSC Papenvest / Pottenbakkers-Gier

 • Adres

  Gierstraat 62
  Grootsermentstraat, 2
  1000 Stad Brussel
  België

Belangrijkste afbeelding
Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang

Site Pottenbakkers Gier

 

Sociaal contact en buurtleven

 • Koffiepauze Pottenbakkers ;
 • Zomeraperitief Pottenbakkers.Feest op de locaties Pottenbakkers & Gier ;
 • Sinterklaasfeest;
 • Collectieve verjaardagsfeesten ;
 • Gezinsuitstapjes ;
 • Gemeenschapsetentjes ;
 • Bijstand aan de initiatieven van een vrouwengroep ;
 • Bijstand aan de initiatieven van een vadergroep.

 

Wonen

 • Onthaal en beschikbaarheden van de werkers voor individuele eerstelijnsopvolging ;
 • Collectieve huurdersvergaderingen over verschillende onderwerpen ;
 • Project stalling voor fietsen / kinderwagens ;
 • Project voor de verfraaiing van de binnenplaats Gier ;
 • Bijstand aan een bewonersgroep voor de voorbereiding en participatie aan dialoog- en interpellatie-instanties ten opzichte van de bevoegde overheden ;

 

Competenties & kennis

 • Huiswerkschool voor kinderen tussen 6 en 12 jaar ;
 • Kinderraad en Jongerenraad ;
 • Buitenschoolse animaties ;
 • Naai- breiateliers;
 • Kookworkshops ;
 • Scholingsworkshops: bezinningsgroep met ouders over thema’s die met onderwijs verband houden.

 

Site Papenvest

 

Sociaal contact en buurtleven

 • Koffiepauze in het lokaal ;
 • Gezellige activiteiten ;
 • Buurtfeesten en -rommelmarkten ;
 • Sinterklaasfeest;
 • Vieruurtje in de zomer in de openbare ruimte ;
 • Gezinsuitstapjes ;
 • Culturele uitstapjes ;
 • Steun aan de collectieve moestuin van Papenvest.

 

Wonen

 • Onthaal en beschikbaarheden van de werkers voor individuele eerstelijnsopvolging ;
 • Methodologische en logistieke steun aan de Bewonersdelegatie die acties uitwerkt over problemen die verband houden met de woonomstandigheden in hun woning en hun buurt waaronder: ontmoeting met de gemeentelijke overheden;
 • Informatievergaderingen van de huurders over thema’s die met de actualiteit verband houden (vb. : de renovatiewerken van de site).

 

Competenties & kennis

 • Schoolbijstand;
 • Steun aan het ouderschap en bezinning over het onderwijssysteem ;
 • Kookworkshops ;
 • Activiteiten voor de kinderen op woensdagmiddag;
 • Artistieke animaties om de kunstzin bij kinderen en volwassenen op te wekken;
 • Fietsuitstapjes ;
 • Project « werkjes » bestemd voor de jongeren uit de wijk die een studentenjob zoeken ;
 • Sociaal-culturele projecten met de bewoners in het kader van voortgezette opleiding (projecties-debatten).

 

Ontwikkeling van diverse partnerships en netwerking.

 • Coördinatie van de Zenne waaronder de jongerengroep ;
 • Interassociatie Anneessens ;
 • Platform Papenvest ;
 • Werkgroep « Jeunes en rupture » ;
 • Project « Soins dans le quartier - Zorg in de wijk ».
Bedrag van de investering
155 300€
Perimeter
Papenvest : Papenvest, Hopstraat, Grootsermentstraat, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat.

Pottenbakkers-Gier : Gierstraat, Pottenbakkersstraat, Loofstraat, Anderlechtstraat, Zinnikstraat.
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top