PSC Hunderenveld

 • 2001
 • Adres

  Hunderenveld, 805
  1082 Sint-Agatha-Berchem
  België

Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang

Algemene doelstellingen

De communicatie tussen bewoners onderling en tussen bewoners en instellingen verbeteren, De harmonieuze verbinding tussen individueel en collectief werk bevorderen, hindernissen die verband houden met het behoren tot gemeenschappen en die aanleiding geven tot segregatie et racisme, de autonomie van de bewonersgroepen bevorderen, de verenigingen uit de buurt ertoe aanzetten zich voor de wijk in te zetten, zich openstellen voor de buitenwereld, de bewoners bepaalde diensten aanbieden, … , via de volgende acties :

 • Sociale permanentie: onthaalruimte voor eerstelijnshulp voor allerlei vragen, met heroriëntering , mogelijkheid tot bemiddeling volgens de situaties
 • « Workshop voor kinderen »: muziekinitiaties, koken, breien, toneel, verhaaltjes vertellen, uitstapjes, …
 • « Stages voor volwassenen en kinderen »: toneel, kleuren, pottenbakken, dans, knutselen, breien, …
 • « Buurtfeesten » met animaties en eindejaarmaaltijd
 • « Conversatietafels Frans »: om de courante woordenschat te leren via concrete situaties met als doel zich in te schrijven voor « officiële » lessen
 • « Culturele uitstapjes »: museum, bioscoop, toneel, circus, …
 • « Informatievergaderingen » over thema’s zoals huisvesting, budgetbeheer, afval, de verschillende onderwijsrichtingen, de werking van het gerecht
 • « Excursie » naar Blankenberge, waarbij er werd nagedacht over de woonplek, bijvoorbeeld.
 • « Bezoek aan home Val-des-fleurs » (voor bejaarden):  ontmoetingen met kinderen en bewoners
 • « Sportactiviteiten »: minivoetbal, zaalklimmen
 • « Ontbijten »: ontmoetingsmomenten om de acties van het PSC voor te bereiden
 • « Huiswerkbegeleiding » voor het lager en het middelbaar onderwijs
 • « Tafels getuigeschrift basisonderwijs »: collectieve voorbereiding op het eindexamen lager onderwijs
 • « Pyjama Party »: feest voor kinderen
 • « Solidair reizen-Uitwisseling jongeren » (16-20 jaar): Ondersteuning van een reisproject voor jongeren
 • « Schaduwtoneel »: voorstadium voor een komende stage
 • « Wonen in de wijk », in samenwerking: Sensibilisering van de burgers voor stedenbouwkundige uitdagingen in het kader van de projectoproep « Onze bruisende stad »; publiek van jongeren en volwassenen (*)
 • « Oprichting van een bewonerscomité uitgebreid tot de oude wijk »: steun bij het nadenken en administratieve steun
 • Netwerken en ontwikkelen van plaatselijke partnerships: Bewonerscomité van la Cité Moderne, Platform op initiatief van de Schepen van Jeugd, … .
Bedrag van de investering
116 441€
Perimeter
Hunderenveldlaan, ,Koning Albertlaan, en Azurstraat
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top