PSC Peterbos

 • 2001
 • Adres

  Peterbospark, 3
  1070 Anderlecht
  België

Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang

Onthaal en communicatie

 • Dagelijks onthaal: luisterend oor, doorverwijzing naar andere diensten, voorlichting, ondersteuning, ... ;
 • Wijkkrant « Peterbos Info » ;
 • Overlegvergaderingen Peterbos met verenigingen, vrijwilligers en bewonersvertegenwoordigers;
 • Pedagogische of organisatorische ondersteuning van de bewonersinitiatieven.

 

Buurtontmoetingen

 • Festiviteiten en gezinsuitstappen : buurtfeest, Sinterklaasfeest, kerstfeest, uitstappen, ... ;
 • Café Clash : informeel treffen voor alle bewoners en voorbereiding van activiteiten ;
 • Peterbos café : ontmoetingen aan de ingang van de gebouwen bij een kopje koffie ;
 • Theaterproject ;
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren - kampen, feestjes, debatten: pedagogische steun aan opvoeders.

 

Voor de dames en ouders van Peterbos (*)

 • Alfabetiseringscursus geschraagd door thema’s zoals gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, actualiteit, mobiliteit, cultuur
 • Culturele en creatieve activiteiten, gezellig samenzijn
 • Lessen Arabisch door een vrijwilliger
 • Naaiatelier en defilé;
 • Project ouders - kinderen: initiatie informatica - de gevaren van het internet
 • Gezellige, culturele, creatieve activiteiten vanuit lessen (Frans, Nederlands, Arabisch, naaien)
 • Lessen Nederlands en conversatietafels, via een partnership.

 

Verbetering leefomgeving

 • Werkgroepen rond het beheer van de openbare ruimte (netheid, veiligheid, ...) en interpellatie van de bevoegde plaatselijke, gemeentelijke en gemeentelijke instanties
 • Energie-uitdaging: sensibilisering rond de beperking van het energieverbruik in de woningen.

 

Werken in netwerk en partnerships met Jongerenwerking Peterbos / D’Broej, Lezen en schrijven… .

Bedrag van de investering
116 441€
Perimeter
Peterbospark.
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top