PSC Noord Wijk

  • 2004
  • Adres

    Antwepsesteenweg, 332
    1000 Stad Brussel
    België

Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang

Oprichting en behoud van (tijdelijke en/of fysieke) ontmoetingsruimten

Gezelschapsactiviteiten: « Feest in het Park », « Vrouwendag », wijkfeesten,    rommelmarkt, …

Actie « La convivialité à tous les étages », « ontmoetingscafé rencontre » in de halls, « Alfabetiseringscursus », « Buurtfeest », « Kookworkshops »: een diagnose opstellen van de problemen, de verschillende hulpmiddelen in de wijk voorstellen, indien nodig doorverwijzen naar de bevoegde diensten.

 

Investering van de bewoners in de verbetering van hun leefomgeving

Activiteiten « Jardin de l ‘Amitié », « Parcelles individuelles », « Multisport voor jongeren », « Uitstapjes en excursies »

 

De communicatie en de dialoog tussen de Lakense Haard en de huurders bevorderen

Uitwisselingsvergaderingen tussen de huurders en de OVM

Organisatie van infosessies om de huurders in te lichten over de geplande werken, de rechten en plichten van alle partijen, de berekening van de huurlasten

 

Netwerking

Feedback van de waarnemingen van het PSC-team naar de lokale partners

Vb.: Plaatselijke coördinatie en participatie aan de werkgroepen.                                                  

 

Bedrag van de investering
71 173€
Perimeter
Antwerpsesteenweg. Hélipanlaan. Broeder Orbanstraat. Voorstadstraat. Werkstraat en Groene Dreef.
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top