PSC Bempt

 • Adres

  Madelon Square, 13
  1190 Forest
  België

Belangrijkste afbeelding
Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang

Wonen:

 • « Woonfestival »: week om na te denken en van gedachten te wisselen over thema's die verband houden met huisvesting en wonen, DHZ-beurs;
 • Sensibiliseringsworkshops over energiebesparing.

 

Contacten huurders/verhuurder:

 • Informatievergaderingen over de renovatieprojecten en over technische aangelegenheden in verband met het onderhoud van de woningen;
 • Methodologische en logistieke steun van de Groep Huisvesting bestaande uit bewoners van de gele blokken, verenigd om de OVM te interpelleren en samen met haar oplossingen uit te werken voor de problemen in de woningen.

 

Burgerschap:

 • Methodologische en logistieke ondersteuning van de bewonersraad van de wijk die verschillende projecten uitwerkt in functie van de actualiteit in de wijk, waaronder:
 • « Tafelgesprek »: één keer per jaar wordt er een discussieavond georganiseerd over lokale problemen in aanwezigheid van gemeentelijke en plaatselijke verantwoordelijken (verkozenen, gemeentediensten, politie, OVM, ...) ;

 

Sociale integratie :

 • Huiswerkschool 6-12 jaar;
 • Naschoolse activiteiten op woensdagnamiddag;
 • Animatieweken tijdens de schoolvakanties: wetenschappelijke, sportieve, culturele activiteiten, … ;
 • Kinderraad: deelname aan het wijkleven en de activiteiten van het PSC. Onder andere organisatie van het Kinderfeest op het einde van het jaar.

 

Sociaal verband:

 • « Carnaval voor geen bal » : wijkcarnaval ;
 • « Bemptfeest » : jaarlijks wijkfeest, via een partnership;
 • activiteiten: etentjes, koffiepauzes, vieruurtjes, kookworkshop … ;
 • Moestuin van de Gezinnen;
 • Onthaal, luisterend oor, doorverwijzing, individuele opvolging.

 

Bedrag van de investering
71 173€
Perimeter
Auguste Lumièrestraat, Glasblazerijlaan, Bia bouquetsquare, Bemptlaan en Neerstallesteenweg.
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top