PSC Reyers

 • 2017
 • Adres

  Henri Evenepoelstraat, 98
  Kolonel Bourgstraat, 5
  1030 Schaarbeek
  België

Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang

Gezelligheid – contacten leggen 

 • Babbelcafés in Kolonel Bourg en Evenepoel
 • Gezellige uitstapjes onder buren van beide sites
 • Gezellige initiatieven in Kolonel Bourg en Evenepoel
 • Rondtrekkende cafés in Kolonel Bourg en Evenepoel

 

Participatieprojecten van collectief belang

Op basis van thema’s zoals wonen, beveiliging en inrichting van de openbare ruimten, collectieve uitrustingen en diensten, netheid, …

 • Creaworkshop in Evenepoel
 • Workshop Frans in Kolonel Bourg
 • Thematische informatievergaderingen

 

Communicatie

 • Onthaal in het lokaal in Kolonel Bourg en Evenepoel
 • Bewonersvergaderingen met de OVM in Kolonel Bourg en Evenepoel

 

Net werking

 • Coördinatie van de Sociale Actie van Schaarbeek (CSAS)
 • Seniorenwerkgroep van de CSAS
 • Driemaandelijkse ontmoetingen met de OVM-vergadering
 • Driemaandelijkse vergaderingen met de individuele sociale dienst van de OVM
 • Bezinningsgroep « collectieve sociale actie bij de Schaarbeekse Haard » 

Lokale Wijkcoördinatie (LWC)

Bedrag van de investering
71 173€
Perimeter
Afbakening van de perimeter (1 zetel van het PSC) :
- Henri Evenepoelstraat
- Privaat eigendom van VRT en de RTBF
- Jacques Georginlaan

Afbakening van de perimeter (2 gemeenschapslokaal) :
- Kolonel Bourgstraat
- Autosnelweg E 40
- Auguste Reyerslaan
- Marslaan
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top