PSC Melkriek

 • 2016
 • Adres

  Ugeuxstraat 1
  1180 Ukkel
  België

Belangrijkste afbeelding
Project voor Sociale Cohesie
Status
Werken aan de gang

Het PSC Melkriek richt zich tot de bewoners van de Melkriekwijk om:

 • De totstandkoming van samen praten te vergemakkelijken
 • Ontmoetingen, uitwisselingen, contacten mogelijk te maken
 • De ideeën van de bewoners, hun projecten en acties te steunen
 • Hun collectieve vragen aan OVM BinHôme, aan de gemeente Ukkel of aan andere stakeholders door te spelen,
 • Het voor iedereen mogelijk maken zich hun woonomgeving eigen te maken.

Concreet worden regelmatig wijkoverleg en thematische workshops georganiseerd om ideeën en bekommernissen van de bewoners uit te wisselen over het leven in de wijk, maar ook hun projecten samen uit te werken.

Het PSC-team steunt ook projecten of initiatieven van bewoners en stelt momenten van uitwisseling, ontmoetingen en gezelligheid voor. Bij wijze van voorbeeld vinden de volgende acties regelmatig of nu en dan bij het PSC plaats: wekelijkse opvang, kookworkshops, schaakworkshops, uitstapjes, feestelijke evenementen, enz.

Er wordt ook aan straatwerk gedaan om de bewoners te ontmoeten. Dat straatwerk kan de vorm aannemen van spontane animaties op straat.

De PSC Melkriek maakt deel uit van het Neerstalleplatform waartoe de plaatselijke stakeholders behoren.

Bedrag van de investering
71 173€
Perimeter
Melkriek
Subsidiërende overheid
BGHM
Back to top