Wijk Oude Landbouw in Molenbeek : 72 sociale woningen volledig gerenoveerd

Tekst

BRUSSEL, 28 mei 2021 – Een volledige renovatie van een historische wijk in Molenbeek is net afgerond. De sociale woonwijk Oude Landbouw verwelkomt 72 families die vanaf mei naar hun nieuwe woning verhuizen.

Een ingrijpende renovatie met respect voor het architectuurpatrimonium

De huizenblok Oude Landbouw bestond uit 98 sociale woningen die verspreid waren over verschillende gebouwen en eengezinswoningen, gelegen tussen de Potaerdegatstraat, de Begijnstraat, de Armand de Saulnierstraat en de Korenbeekstraat.

Deze site werd ingrijpend gerenoveerd om plaats te maken voor 72 lichtrijke en ruime woningen. De gevels van de gebouwen zijn bijna identiek gebleven aan de oorspronkelijke gevels : gelijkvloers plus een of twee verdiepingen en terrassen.

De voorgevels werden bewaard en gerestaureerd om het patrimoniaal karakter van de site te bewaren. De achtergevels werden afgebroken en heropgebouwd zodat de leefruimtes konden worden vergroot. Een resoluut hedendaagse en sobere architectuur werd gekozen voor deze achtergevels, vervolledigd met grote schuiframen.

Er werd bijzondere aandacht besteed aan de duurzaamheid van de gebouwen : de woningen zijn erg goed geïsoleerd en beschikken over een performant ventilatiesysteem met warmteterugwinunit en individuele verwarmingsketels.

Beantwoorden aan de noden van grote families

De meerderheid van de woningen van de Oude Landbouwwijk heeft drie slaapkamers of meer. Dit is goed nieuws voor de grote families die wachten op een aangepaste woning. Mohamed Daif, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Molenbeekse Woningen, is opgetogen over deze ruime woningen. "Meer dan 50 van deze 72 splinternieuwe woningen telt drie of meer slaapkamers. Dit beantwoordt aan een dringende vraag van de Molenbekenaars en komt overeen met de ontwikkelingsstrategie van de Molenbeekse Woningen.”

Catherine Moureaux, Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, verklaart : "Ik ben ook blij dat deze werf is afgerond en bedank de Molenbeekse Woningen voor hun daadkracht om dossiers te laten vooruitgaan. Het vergroten van het aanbod van sociale woningen in onze gemeente is van groot belang! Daarom moet iedere instelling een rol spelen in het vergroten van het aanbod van publieke woningen. Zowel via onze sociale verhuurkantoren als via grote investeringen in huisvesting binnen de verschillende stadsvernieuwingsplannen die op ons territorium worden uitgevoerd.”

Groene open ruimtes

De gebouwen situeren zich rond een centraal plein dat volledig werd heraangelegd met privé-tuintjes en gemeenschappelijke ruimtes: speel- en ontmoetingsplekken, een sportveld en groene ruimtes. Deze centrale ontmoetingsruimte zorgt ervoor dat de bewoners gemakkelijk door de wijk kunnen wandelen en kunnen genieten van deze nieuwe inrichtingen.

"72 families, voornamelijk grote gezinnen, zullen in de Oude Landbouwwijk kunnen gaan wonen dankzij het prachtige renovatie- en restauratiewerk dat door de BGHM werd geleid. De centrale ontmoetings- en ontspanningsruimte zal zorgen voor meer gezelligheid en sterkere banden tussen de huurders en de buurtbewoners,”verklaart Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou.   

Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM, besluit: "Dit mooie project gaat het aanbod van kwaliteitsvolle sociale woningen in Molenbeek vergroten. Er zijn bovendien nog verschillende andere bouw-, renovatie- en aankoopprojecten aan de gang in deze gemeente die we de komende maanden en jaren zullen afronden.”

Back to top