Wijk Léger: Eerste fase van het grote renovatieplan voor de Fernand Légerstraat 40-50 in Evere

Tekst

Brussel, 17 april 2024 - Everecity zet, met de steun van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), haar inspanningen voort om de energieprestaties van haar vastgoedpatrimonium te verbeteren en zo te voldoen aan de ambities van de Regering in het kader van het Klimaatplan van het Gewest. De gewestelijke en gemeentelijke overheid en Everecity kwamen samen met de buurtbewoners op een feestelijk evenement om de verwezenlijkingen van het renovatieproject van de gebouwen in de Fernand Légerstraat 40 tot 50 te vieren.

Een ambitieus renovatieplan met concrete vooruitgang

Dankzij de uitvoering van het Klimaatplan en de financiering van de BGHM heeft Everecity verschillende renovatieprojecten voor haar woningenbestand ontwikkeld, waaronder het project « Léger 40-50 ». Zoals Pascale Roelants, Directrice-generaal van Everecity, aangeeft, “heeft het project drie doelen: de energierekening van de huurders verlagen, de leefomgeving van de bewoners verbeteren en bijdragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming”.

De zes gebouwen in de F. Légerstraat, gebouwd in de jaren 1980, vormen een uitgestrekt complex van 190 appartementen rond een centrale groene ruimte waar bewoners zich kunnen verplaatsen en elkaar kunnen ontmoeten. Het renovatieproject Léger, dat 2 jaar in beslag zal nemen, is verdeeld in twee fasen: eerst de gebouwen 40 t/m 44 en daarna de gebouwen 46 t/m 50. Fase 1 loopt nu ten einde, terwijl fase 2 van start gaat.

Renovatie in een bewoonde omgeving, een meerwaarde voor iedereen

Vroeger moesten renovatiewerken wachten tot woningen leegstonden, maar de laatste jaren is de trend gekeerd. Steeds meer werken worden uitgevoerd in woningen terwijl de huurders er nog wonen.

Mathieu Vervoort, Voorzitter van Everecity: "In het kader van de renovaties op de site Léger vinden de werken enkel plaats in bewoonde woningen. De huurders blijven in hun woning. Voor Everecity betekent dit dat er sneller nuttige werken kunnen worden uitgevoerd om het comfort van de huurders te verbeteren. Voor de huurders voorkomt het een vermoeiende en dure verhuizing, terwijl ze toch in hun woning en in hun buurt kunnen blijven wonen en hun gewoontes kunnen behouden."

Verschillende partners verenigd rond één enkel doel

De ondernomen renovaties, voor een budget van 6,85 miljoen euro, houden rekening met de architecturale esthetiek van de wijk en zijn gebaseerd op 3 pijlers:

  • isolatie en renovatie van de buitenschil van de gebouwen,
  • plaatsing van nieuwe ramen met driedubbele beglazing,
  • installatie van nieuwe ventilatiesystemen.

Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM: "De renovatiewerken die werden ondernomen binnen het Léger project zorgen voor een veel betere isolatie van de woningen, waardoor het welzijn van de huurders ook verbetert, wat ons erg tevreden stemt. Deze verbeteringen dragen ook bij tot de sociale en klimaatuitdagingen." 

Everecity en de Tijdelijke Vereniging PIC - Everaert-Cooreman, die verantwoordelijk is voor de werf, werken samen met verschillende partners: het architectenbureau &sens Architectes ontwikkelt het architecturale ontwerp, het bureau MK Engineering staat in voor de bijzondere technieken, het bureau Matriche staat in voor het gedeelte stabiliteit en Responsible Young Architects geeft advies over energieprestaties. 

Perscontacten

EVERECITY
Pascale Roelants
Directrice-generaal
Tel.: 0490 47 75 96
communication@everecity.brussels

BGHM
Sara VAN DEN EYNDE
Communication Manager
svandeneynde@bghm.brussels

Back to top