Renovatie van sociale woningen in Brussel: de projecten krijgen hun stedenbouwkundige vergunningen

26/07/2022
Tekst

De Brusselse Woning gaat verder met haar ambitieus renovatieprogramma, "Klimaatplan" genoemd. Vandaag zijn de stedenbouwkundige vergunningen verkregen, waardoor alle renovatieprojecten door kunnen gaan naar de volgende fase.

Het "Klimaatplan", dat eind april 2019 werd gelanceerd, voorziet de renovatie van meer dan 1.000 sociale woningen in de Marollen, te Haren en te Neder-Over-Heembeek, dankzij de investeringen die werden toegekend door de Stad Brussel en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

Het doel van dit "Klimaatplan" is drieledig: de energiefacturen van de sociale huurders verminderen, de leefomgeving van de bewoners verbeteren en de strijd aanbinden tegen de klimaatopwarming. Doelstellingen waarvan het nieuws over energie, economie en klimaat de urgentie onderstreept. Na afloop van de renovatiewerken zal een groot deel van het vastgoedpatrimonium van de Brusselse Woning voldoen aan de "lage energie" normen.

URBANISTISCHE VALIDATIE VAN PROJECTEN

Eind 2021 heeft de Brusselse Woning 25 stedenbouwkundige vergunningen ingediend bij Urban, het bedrijf dat toezicht houdt op het regionale beleid op het gebied van stedenbouw. Deze zijn vandaag gevalideerd.

De maatschappij is verheugd dat alle vergunningen conform de planning zijn verleend. De volgende stap is de lancering van contracten voor werken en vervolgens de keuze van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de sites.

Het begin van de werken is voorzien voor eind 2023. Het gaat om duizend sociale woningen verdeeld in Brussel-stad, Neder-Over-Heembeek en Haren. Ze zullen voornamelijk betrekking hebben op de buitenschil van de gebouwen, zodat de bewoners in hun woning zullen kunnen blijven tijdens de werken. Deze ambitieuze renovaties worden mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Stad Brussel en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

VOORZIENE PLANNING

Stap 1: Uitschrijven van de dienstenopdracht - September 2019

Stap 2: Aanduiding van de ontwerpers - Augustus 2020

Stap 3: Indiening van de stedenbouwkundige vergunning - December 2021

Stap 4: Ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning - Juli 2022

Stap 5: Aanduiding van de aannemers - Lente 2023

Stap 6: Begin van de werken - Eind 2023

Stap 7: Einde van de werken - Eind 2025

Back to top