Project Stilte: 15 sociale woningen in een nieuw gebouw in Ukkel

Tekst

BRUSSEL, 1 februari 2023 – De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en BinHôme hebben vandaag een nieuw gebouw met 15 sociale woningen ingehuldigd in Ukkel: het project Stilte. De huurders zijn momenteel naar hun nieuwe energiezuinige woning aan het verhuizen.

Een gebouw dat goed geïntegreerd is in het stedelijk weefsel

Na de projecten Horzel en Moensberg, is Stilte het derde project dat werd gebouwd in Ukkel door de BGHM binnen het Gewestelijk Huisvestingsplan. Het nieuwe gebouw, dat aan de Alsembergsesteenweg ligt, vult een lege ruimte van 40m op en breidt het aanbod van kwaliteitsvolle sociale woningen in het zuiden van Brussel uit.

Het sluit harmonieus aan op de bestaande gebouwen dankzij de keuze van gevelmaterialen, de geglazuurde bakstenen en de tegels die traditioneel in Brussel gebruikt worden, maar biedt tegelijk een moderne toets.

Deze nieuwbouw van 15 sociale woningen in Ukkel is een project dat enthousiasme oproept. Het toont ook het dynamisme aan van het Brusselse gewest en van BinHôme in onze wens om woningen te bouwen in de gemeentes Ukkel en Elsene”, volgens Bernard Richelle, Voorzitter van BinHôme.

Sociale woningen bouwen in Ukkel is noodzakelijk voor de sociale mix, maar ook voor een harmonieuzere verdichting in alle wijken van het gewest. Het project Stilte is een stap in de goede richting waardoor BinHôme nieuwe kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen kan verhuren, met bovendien een mooie gemeenschappelijke tuin en moestuinen. Dit bewijst nog maar eens dat sociaal wonen goed samengaat met een kwaliteitsvolle omgeving met respect voor biodiversiteit”, vult Staatssecretaris voor huisvesting Nawal Ben Hamou aan.   

Een verscheidenheid aan woningtypes met een tuin in het hart van het woningblok

Het gebouw beantwoordt aan de noden van zowel alleenstaanden als grote families door de gevarieerde woningtypes. Op de vijf verdiepingen bevinden zich 15 woningen:  acht appartementen met 1 slaapkamer, drie appartementen met 2 slaapkamers (waaronder een appartement voor personen met beperkte mobiliteit), twee appartementen met 3 slaapkamers en twee appartementen met 4 slaapkamers.

De woningen hebben allemaal een buitenruimte met een terras.

Een gemeenschappelijke tuin, met gazons en moestuintjes binnen het woningblok, vervolledigt het geheel. In deze koele zone zullen de bewoners vanaf de lente kunnen genieten van een groene ruimte in een rustige omgeving die het sociaal contact bevordert.

Duurzaam bouwen

Het architectuurbureau AgwA, in nauwe samenwerking met de studiebureaus, zorgden ervoor dat er bij het ontwerp van meet af aan rekening werd gehouden met energie en comfort. De werken werden uitgevoerd door de firma Interconstruct.

De appartementen beschikken over dwarsventilatie, een performante isolatie en zonnepanelen waardoor ze voldoen aan de passiefnorm. Dankzij de gebruikte technieken en de indeling van de ruimtes, kunnen de bewoners genieten van zoveel mogelijk daglicht zonder dat de woningen oververhit raken.

De grote ramen op het oosten (tuinzijde) helpen om de warmte in de winter op te vangen. Omdat de woningen goed geïsoleerd zijn, wordt deze warmte overdag vastgehouden.

Yves Lemmens, Directeur-generaal van de BGHM, is opgetogen: “Op ieder niveau beantwoordt dit project aan de vereisten voor duurzaam bouwen. De doelstelling is om de impact van het gebouw op het milieu en de gezondheid tot een minimum te beperken, doorheen heel zijn levensduur. Essentieel hierbij is de materiaalkeuze: deze werden geselecteerd op basis van hun robuustheid, gebruiksvriendelijkheid, onderhoudsgemak en laag energiegebruik. Dit is voordelig zowel voor de toekomstige bewoners als voor de klimaatdoelstellingen!”

Back to top