Nieuwe beheersovereenkomst voor de sociale huisvestingssector

Tekst

BRUSSEL, 8 november 2022 – Gisterenavond hebben de 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's) en de BGHM de nieuwe beheersovereenkomst ondertekend die hen voor de komende vijf jaar zal verbinden. Dankzij deze overeenkomst kan de volledige Brusselse sociale huisvestingssector grote stappen vooruit maken dankzij een betere samenwerking en een begeleiding op maat van elke OVM. Deze treedt in werking vanaf november 2022.

Een strategisch document voor de periode 2022-2026

Na de ondertekening van de beheersovereenkomst van niveau 1 in maart 2021 door de BGHM en Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou, is het nu de beurt aan de 16 OVM’s om hun engagement met de BGHM aan te gaan via de beheersovereenkomst van niveau 2.

Deze overeenkomst, onderhandeld tussen de Federaties van de OVM’s en de BGHM voor een duur van 5 jaar, is een strategisch document voor de sociale huisvestingssector in het Brussels gewest. Ze legt de rollen en verantwoordelijkheden vast van de OVM’s en de BGHM voor de uitvoering van het gewestelijk beleid.

Bieke Comer, Voorzitster van de BGHM, bevestigt: “De komende vijf jaar willen wij met de volledige sociale huisvestingssector grote stappen vooruit maken. Te beginnen met een vlotte samenwerking tussen de BGHM en de openbare vastgoedmaatschappijen dankzij ons digitale Artemisplatform en individuele begeleiding.”

Drie prioritaire domeinen

Net als de beheersovereenkomst van niveau 1, bepaalt deze nieuwe overeenkomst de missies en middelen die worden ingezet rond drie prioritaire domeinen: kwaliteit, maatschappelijk en intern.

Deze drie domeinen uiten zich via een efficiënte samenwerking, de verduidelijking van de rollen en verantwoordelijkheden van iedere partij, en de garantie op een efficiënte ondersteuning voor de sector. Hierdoor zullen de OVM’s hun rol als operatoren actief op het terrein volledig kunnen opnemen en instaan voor de uitvoering van het gewestelijk sociale huisvestingsbeleid.

Duurzaamheid en sociale huurders staan centraal

De komende vijf jaar zal de sociale huisvestingssector de focus leggen op het creëren van sterke en duurzame wijken, zowel op sociaal, architecturaal als milieuvlak. Bovendien zullen de BGHM en de OVM’s sterk investeren in renovaties en in de bouw van energiezuinige woningen om de klimaatdoelstellingen van 2040 te behalen en om de huurders bij te staan in de energiecrisis.

Pascale Roelants, Directrice van Everecity en Medevoorzitster van de afdeling Constubru van de VSH (Vereniging voor Sociale Huisvesting), stelt: “Wij creëren duurzame, groene wijken. Zij bieden een reële meerwaarde aan onze huurders en benadrukken het groene karakter van Brussel. We zetten ook volop in op empowerment van onze huurders.” 

Daphné Godfirnon, Directrice van Logis-Floréal en voorzitster van Fesocolab (de federatie van coöperatieve huurdersvennootschappen in het Brussels Gewest), voegt toe: “Als OVM volbrengen we onze opdracht op professionele wijze. Via onze doelstellingen willen we er met onze acties voor zorgen dat we nog beter antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen.”

Yves Lemmens, Directeur-generaal van de BGHM, besluit: “De sociale huisvestingssector is een toonbeeld door kwaliteitsvolle en innovatieve woningen te bouwen die perfect geïntegreerd zijn in de wijken. Woningen met erg goede energieprestaties om een antwoord te bieden op de klimaatuitdagingen. Zo bouwen wij mee aan een betere stad.”

Back to top