De Vriendschapswijk gaat besparen op energie

Tekst

In opdracht van de Openbare vastgoedmaatschappij En Bord de Soignes (EBDS) start het bouwbedrijf BPC tijdens dit eerste kwartaal met de eerste fase van isolatie- en ventilatiewerken in de Vriendschapswijk te Sint-Pieters-Woluwe. De site telt 324 sociale woningen, waarvan er 56 voorbehouden zijn aan personen met beperkte mobiliteit. Deze eerste fase van de werken voor een bedrag van 4 290 500 €, dat mee wordt gefinancierd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), zou in de winter van 2021 achter de rug moeten zijn. De bedoeling is om het wooncomfort van de bewoners te vergroten, de kosten voor hen te verminderen en alvast te beantwoorden aan het Energie-Klimaatplan 2030 van de Brusselse regering. 


TEN BATE VAN DE HUURDERS EN HET MILIEU

Oorspronkelijk was de Vriendschapswijk door de oprichters opgevat als een klein dorp waar iedereen vrij en makkelijk kan rondlopen. Dat is nog steeds het uitgangspunt, maar er werd een nog mooier ideaal bedacht: een plaats waar het aangenaam vertoeven is, en deze keer zowel figuurlijk als letterlijk.

EBDS merkte namelijk dat de gebouwen aan pracht inboetten, met grote condensatieproblemen kampten, en dat de verwarmingskosten voor de huurders in de winter hoog oplopen. Daarom besliste het om de isolatie en de ventilatie grondig na te zien. De werken zullen in 3 fasen verlopen en de hele site bestrijken.

Antoine Bertrand, voorzitter van En Bord de Soignes en schepen in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe:

De woningen van de wijk laten momenteel een verbruik van 408 kWh/m²/jaar optekenen. Dankzij de werken die zullen worden uitgevoerd, mikt de maatschappij op 60 kWh/m²/jaar, wat overeenstemt met het verbruik van een lage-energiewoning.

Door het energieverbruik terug te brengen van 408 tot 60 kWh/m²/jaar, zorgen de werken ervoor dat de site beantwoordt aan het Energie-Klimaatplan 2030 van de Brusselse regering. Volgens dat plan zal het verbruik van de Brusselse gebouwen niet hoger meer mogen zijn dan 100 kWh/m²/jaar indien we tegen 2050 een koolstofarme samenleving willen worden.

Aangezien de gebouwen erg goed geïsoleerd zullen zijn, zal de binnenlucht absoluut ververst moeten worden met schone en verse buitenlucht. Daarom komt er in één moeite door ook Gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) in elk appartement.

Dankzij alle ingrepen zullen de huurders verzekerd zijn van een optimale luchtkwaliteit, want de lucht zal voortaan gefilterd worden, en van een gezonde woning, dankzij de verlaagde vochtigheid. Het zal er ook koel zijn in de zomer en warm in de winter, dankzij de stabiele binnentemperatuur, en de bewoners zullen geen last hebben van buitenlawaai, wat hun comfort en rust ten goede komt. Een onmiskenbaar voordeel is ten slotte dat hun kosten zullen dalen.

En Bord de Soignes onderzoekt ook het voornemen om fotovoltaïsche panelen te installeren waardoor de gemeenschappelijke delen autonoom zouden kunnen werken. Zodoende zouden de kosten voor de huurders nog verder omlaaggaan en de impact op het milieu nog kleiner worden.


DE HUURDER: CENTRAAL IN HET RENOVATIEPROCES

De huurders van de Vriendschapswijk zijn de hoofdbekommernis van En Bord de Soignes. Aziz Sopi, Algemeen directeur van En Bord de Soignes:

Wij eisten een specifieke inspanning om de bewoners zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden. Zo zullen de werken langs buiten moeten gebeuren en zal bij de inrichting van de bouwplaats iedereen zich ongehinderd moeten kunnen verplaatsen. Geen enkele bewoner zal verhuisd moeten worden.

Met BPC wordt, in overleg met AccessAndGo en Cité Services, grondig nagedacht over de beste oplossing voor het beheer van de werken. Die zal aan de bewoners worden toegelicht tijdens een van de bijeenkomsten die in de loop van de werken gepland zijn. Dat gesprek zal voor aanvang van de werken plaatsvinden.

Op initiatief van En Bord de Soignes is het ook de bedoeling dat er een ‘kijkappartement’ komt, zodat de betrokkenen de veranderingen zelf kunnen aanschouwen en een beeld krijgen van het comfort dat ze na afloop van de werken zullen genieten.


EEN ‘MASTERPLAN’ TER STUDIE OM DE DIRECTE OMGEVING OP TE FRISSEN

De renovatie van de site stopt niet met dit project. Naast de driefasige isolatie- en ventilatiewerken ligt, in samenwerking met de bewoners van de Vriendschapswijk, een masterplan op tafel. Dat heeft de ambitie om sterkere banden te smeden tussen de wijk en de omliggende buurt, door ze toegankelijker en aantrekkelijker te maken. De sociale mix en cohesie zouden versterkt worden.

Deze projecten hebben als doel de droom van de groep ‘Amitiés’en haar oorspronkelijke opzet verder te verwezenlijken, de gebreken van de site te verhelpen en ze af te stemmen op de hedendaagse eisen, zodat de huurders, valide en mindervalide, in volstrekte harmonie kunnen blijven leven.

Back to top