Innovatie in de sociale huisvesting met "IN HOUSE"

20/05/2022
Tekst

BRUSSEL, 20 mei 2022 – De Brusselse Woning innoveert door een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met IGRETEC, die haar dankzij het "In House" principe in staat zal stellen om kostbare maanden te winnen bij haar renovatieprogramma.

In het licht van de uitdaging om haar vastgoedpark te renoveren en te ontwikkelen, is de Brusselse Woning constant op zoek naar innoverende oplossingen om haar ambitieuze doelstellingen te halen en om kwaliteitsvolle sociale woningen met een hoge energieprestatie aan te bieden.

In dit kader heeft ze op woensdag 18 mei, een samenwerkingsovereenkomst met intercommunale IGRETEC gesloten in aanwezigheid van de Directeur-generaal van de Brusselse Woning Lionel GODRIE, de Voorzitter van de Brusselse Woning, Karim TAFRANTI, de Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal BEN HAMOU, de Burgemeester van de Stad Brussel, Philippe CLOSE, en de Directeur-generaal van IGRETEC Renaud MOENS.

Zo zal de sociale huisvestingsmaatschappij onmiddellijk een geïntegreerd en multidisciplinair studiebureau en één van de beste juridische diensten op het vlak van overheidsopdrachten kunnen mobiliseren. Sinds 2011 biedt IGRETEC haar vennoten immers een rechtstreekse samenwerking met haar diensten aan via een "In House" overeenkomst. De kracht van de "In House" relatie bestaat erin om een project van A tot Z te kunnen begeleiden om een efficiënte en rationele uitvoering te waarborgen.

Dankzij "In House" zal de Brusselse Woning:

  • tijd winnen bij de uitvoering van haar renovatieprojecten (tijdwinst van 9 tot 12 maanden)
  • zware administratieve procedures voor de aanduiding van een ontwerper vermijden
  • het administratief beheer van het project externaliseren voor de volledige duur van de uitvoering
  • de garantie hebben dat de procedures worden nageleefd

Concreet staat IGRETEC in voor:

  • de opstelling van de beraadslagingen voor elke stap van het dossier
  • de ontvangst en de analyse van de offertes
  • de opstelling van het gunningsverslag
  • de opvolging van de geldigheid van de offertes

IGRETEC is al 75 jaar partner van de publieke actoren en is actief op het Waalse en Brusselse grondgebied. Tegelijk beheer- en studiebureau en instelling voor economische, territoriale en strategische ontwikkeling, is IGRETEC ook actief in de water- en energiesector. Vandaag omvatten haar multidisciplinaire teams een twintigtal beroepen die ten dienste staan van publieke actoren, ondernemingen en burgers. De teams staan in voor het opzetten en uitvoeren van de projecten van vennoten en zijn vertrouwd met de bijzonderheden van de overheidssector.

In eerste instantie zal de Brusselse Woning 4 zware renovatieprojecten in Brussel en Haren toevertrouwen aan IGRETEC:

Montserratstraat 58-62
1000 Brussel

Rodepoortstraat 18-20
1000 Brussel

Harenheydestraat 86
1130 Haren

Middelweg 7-15-19
1130 Haren

 

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) juicht dit innovatieve initiatief van de Brusselse Woning toe. Zij zal dit pilootproject ondersteunen en analyseren om te evalueren of dit kan worden uitgebreid. Zo kunnen de bouwtermijnen in de rest van de Brusselse sociale huisvestingssector hopelijk ook worden ingekort.

Back to top