Enorm succes voor de eerste projectoproep ‘empowerment’ van de sociale huisvestingssector

Tekst

BRUSSEL, 10 januari 2024 - De projectoproep ‘empowerment’, die de BGHM voor de allereerste keer lanceerde bij de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s), kende een groot succes: er liepen niet minder dan 15 projecten van 13 verschillende OVM’s binnen. Zes van deze projecten zullen een subsidie van de BGHM ontvangen. Hierdoor kunnen de OVM’s activiteiten organiseren rond duurzame voeding, solidariteit voor alleenstaande ouders, digitale inclusie en theater voor jongeren. 

Empowerment, dat is het vergroten van de capaciteit van bewoners om keuzes te maken en om deze keuzes om te zetten naar acties en resultaten. Het is de ontwikkeling van de daadkracht van personen en groepen. De BGHM wil met deze projectoproep ervoor zorgen dat sociale huurders niet enkel huurder zijn, maar dat zij een daadwerkelijke rol opnemen in hun wijk en bij hun buren.

De oproep focust op verschillende actiegebieden en moedigt de deelname van verschillende spelers aan:

  • Sociale huurders meer eigenwaarde bijbrengen en hun daadkracht versterken;  

  • De kansen van sociale huurders vergroten om deel te nemen aan onderwijs, opleiding of toegang tot werk;

  • Bijdragen aan collectief welzijn via gemeenschappelijke benaderingen.

Deze projectoproep kadert in de beheersovereenkomst van niveau 1, gewijd aan innovatie en ontsluiting, die voorziet in de lancering van een programma van projectoproepen om de ontwikkeling van de talenten en vaardigheden van huurders te ondersteunen.

Zes gesubsidieerde projecten

De projectoproep was erg populair: in totaal werd er door de 15 projecten een bedrag van € 636.278 gevraagd voor een beschikbaar budget van € 255.000. De BGHM kon zes van deze projecten subsidiëren voor een uiteindelijk budget van € 248.850.

Via die zes projecten zullen verschillende activiteiten worden ingericht voor en door de huurders. Eerst en vooral zijn er twee projecten die werken rond toegankelijkheid tot (duurzame) voeding:  

  • Het collectieve kookproject van Le Logis-Floréal in samenwerking met La Ferme du Chant des Cailles wil isolement doorbreken, wederzijdse hulp aanmoedigen en iedereen de middelen geven om zijn/haar dagelijkse voedselinname te verbeteren.

  • Het voedingsproject van de Zuiderhaard in de Bempt is een project in samenwerking met VRAC Brussel dat de toegang tot gezonde en duurzame voeding wil vergemakkelijken door samen met de bewoners projecten te ontwikkelen.

Afbeelding

Twee andere projecten richten zich tot alleenstaande ouders:

  • Het project voor solidaire alleenstaande ouders van Le Logis-Floréal in samenwerking met de dienst preventie en sociale cohesie van de gemeente Watermaal-Bosvoorde wil het handelingsvermogen van eenoudergezinnen vergroten door regelmatig bijeenkomsten te organiseren om ervaringen uit te wisselen en op die manier een gids op te stellen.  

  • Met het solidariteitsproject voor eenoudergezinnen in de Brunfautwijk wil Molenbeekse Woningen gezinshoofden van eenoudergezinnen begeleiden in een traject voor sociaal-professionele en maatschappelijke inschakeling, om zo een positieve impact te hebben op de wijk.  

Ten slotte zijn er nog twee projecten over digitale inclusie en theater:

  • Het project voor digitale inclusie van de Lakense Haard wil de bewoners emanciperen door hen de digitale vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben in het dagelijkse leven.  

  • Het project “le bottin des voisins” van Lojega wil de empowerment van personen uit de sociale huisvesting vergroten en de banden en de cohesie tussen de huurders versterken dankzij het theatergezelschap Chapitre, dat een toneelstuk zal organiseren met de jongeren uit de wijk van de Villa’s van Ganshoren.

Het belang van deze initiatieven voor de huurders

Safouane Akremi, nieuwe voorzitter van de BGHM, en Raphaël Jehotte, ondervoorzitter, zijn enthousiast: “Sociale huisvesting is niet enkel een dak boven je hoofd. We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van de huurders: de verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen opdat zij zich sociaal kunnen ontplooien en zelfstandiger kunnen worden. Het succes van deze projectoproep en de verscheidenheid van de gekozen initiatieven toont aan dat dit verantwoordelijkheidsgevoel door de volledige sector en de partners op het terrein wordt gedeeld”.  

Catherine Grosjean, directrice maatschappelijke actie van de BGHM: “Het grote aantal en de kwaliteit van de kandidaturen die door de vastgoedmaatschappijen werden ingediend, zijn voor ons een bevestiging van het belang om maatschappelijke initiatieven uit te bouwen om huurders te helpen actieve en solidaire burgers te worden.” 

Back to top