De Engelen van Vincent Glowinski verschijnen in de Marollen

Adres

Visitandinenstraat 1
1000 Brussel
België

Tekst

Deze zomer heeft de bekende street artist Vincent Glowinski zijn kunstwerk « Engelen » afgewerkt op de noordwestelijke gevel van een sociale woonblok in de Brigitinnenwijk. Dit kunstproject werd bekostigd en gecoördineerd door het 101e% programma van de BGHM voor de Brusselse Woning. Een actief participatieproces met de 150 huurders en de wijkbewoners droeg bij tot het ontwerp van de afbeelding.

Van spontane graffiti naar een openbaar kunstwerk: een heel verhaal…

Dit project, dat meerdere jaren bestrijkt, is geëvolueerd van een persoonlijk en spontaan initiatief naar een kunstwerk dat werd gesponsord door een openbare instelling. 

In 2009 verscheen er een eerste schildering op de gevel van het gebouw: een slangenmens. In 2014 werd deze bedekt door isolatieplaten. In 2017, op het moment van de projectoproep van het 101e%, ontstond er polemiek door de verschijning van een beeld van een opgehangen man, verwijzend naar een schilderij van Jan de Baen.

Nadat Vincent Glowinksi, in samenwerking met Entropie Production, het project van het 101e% kreeg toegewezen, is de schildering doorheen de tijd geëvolueerd. In juni 2019 transformeerde de kunstenaar de gevelschildering in een cocon die symbool stond voor het project in wording. De verschillende lagen volgden elkaar op en lieten hun sporen na in het finale kunstwerk: een enorme beschermengel die over de gevel waakt.

Een participatief proces tussen de kunstenaar, de plaats en de bewoners

Het participatief proces met de wijkbewoners heeft de kunstenaar ertoe aangezet om het kunstwerk in verschillende stappen te realiseren. Zo werden de bewoners ook uitvoerders van het project.

Omdat er zo’n rijk verenigingsleven bestaat in de Marollenwijk, heeft de kunstenaar besloten om zich in te zetten voor lokale initiatieven en evenementen om zo de bewoners op verschillende manieren te ontmoeten: voorstellingen, een kunstenaarsresidentie, rondleidingen door de wijk, tekenworkshops,…

In september 2018, voor het feest van het wijkcontract Jonction, stelde Vincent Glowinski een “Human brush” initiatie voor. De wekelijkse workshops vonden plaats in de Brigitinnenkapel en werden afgesloten met een participatieve performance op het pleintje voor de woonblok.

Van gevel naar plein, de Stad Brussel neemt de fakkel over

Ironisch genoeg is de gevel, met zijn kunstwerk, niet zichtbaar voor de sociale huurders die in het gebouw wonen. Daarom heeft de kunstenaar, samen met de kinderen uit de wijk, een grote tekening gemaakt op het plein onderaan het gebouw en zichtbaar voor alle bewoners vanuit hun raam.

En opdat dit project de tijd zou kunnen doorstaan, ontstond het idee voor een permanent kunstwerk. Dit zal de vorm aannemen van een speciaal patroon met terracotta bakstenen. Het maakt deel uit van het heraanleggingsproject van de openbare ruimte rondom het gebouw dat wordt uitgevoerd in het kader van het wijkcontract Jonction van de Stad Brussel. Een mooie samenwerking tussen de kunstenaar en de openbare diensten (de BGHM, de Brusselse Woning en de Stad Brussel) die samen een conventie hebben ondertekend. Het 101e% van de BGHM geeft de fakkel door aan de Stad Brussel, en zo krijgt het verhaal een vervolg…

De schildering "Engelen" op de gevelmuur van de Visitandinenstraat 1-3 in Brussel is zichtbaar van op straat en vanuit de trein.

 

Filmpje over het project

 

Back to top