Tevredenheidsenquête voor sociale huurders

Tevredenheidsenquête

In de beheersovereenkomst van niveau 2 hebben de OVM's zich ertoe verbonden om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren, met name door een tevredenheidsenquête te voeren bij de huurders. 

Tussen oktober 2022 en januari 2023 hebben de OVM's en de BGHM samen de inhoud en methodologie van deze enquête bepaald. 

De enquête wordt gevoerd tussen 1 mei en 30 november bij de huurders van de 10 deelnemende OVM's. 200 huurders per OVM zullen willekeurig worden gekozen en opgebeld door een peilingsinstituut, die hen vragen zal stellen over hun woning en hun leefomgeving. 

Dankzij de deelname van de huurders aan deze enquête, hopen de OVM's hun diensten te kunnen verbeteren om zo nauwer aan te sluiten bij de behoeftes van de huurders. 

Back to top