De waarden van de BGHM

Andere | BGHM personeel

Na een intern participatief proces legde de BGHM nieuwe waarden vast die door de meeste van haar medewerkers werden gekozen. De BGHM ging voor vitale, solide en nuttige waarden die in overeenstemming zijn met haar essentie, haar bijzonderheden en haar bestaansreden. Waarden die haar onderscheiden en die leven binnen de organisatie.

De 3 waarden die door het personeel werden geselecteerd, die de kern vormen van de bedrijfscultuur, die de BGHM uniek maken en die de basis zullen vormen van toekomstige acties, zijn:

  • Teamgeest
  • Engagement
  • Kwaliteit

« Deze drie waarden zijn een perfecte weergave van het werk dat iedereen bij de BGHM verricht. Door deze talenten voelen we de wil om meer te doen voor de sociale huisvesting in Brussel, vooral dankzij het engagement en de betrokkenheid waarmee we werken. En we zouden dit alles niet kunnen doen zonder het teamwerk en de geest van samenhang die al jaren heerst binnen de BGHM, waardoor we de Brusselaars kwaliteitsvolle huisvesting kunnen aanbieden », aldus een tevreden Yves Lemmens, Directeur-generaal.

De bekendmaking van deze waarden is echter slechts een begin. De volgende stap wordt immers de belangrijkste: deze waarden bij de BGHM verankeren door er gebruik van te maken bij de (dagelijkse) activiteiten.

Back to top