Contour #15 is beschikbaar

Contour | Publicatie
13/07/2022

Contour #15 is uit!

Zoals u heeft gemerkt, hebben we besloten om onze Contours voortaan te nummeren in plaats van seizoensgebonden te maken. Dezelfde kwaliteit blijft verzekerd! 

In dit vijftiende nummer van ons magazine kan u de verschillende festiviteiten ontdekken die werden voorbereid voor de honderdste verjaardag van de Brusselse tuinwijken. Bovendien geeft Contour een inkijk in de renovatie van de beschermde tuinwijken en hun belang in een interview met Brussels architect Pierre Blondel.

Na de invasie van Oekraïne door Rusland zijn er veel vluchtelingen aangekomen in Brussel. De BGHM en de sociale huisvestingssector zijn niet bij de pakken blijven neerzitten. We geven een overzicht van de verschillende acties die werden ondernomen om steun te bieden aan de Oekraïners.  

Om af te ronden, vindt u tal van andere nieuwtjes in dit magazine: inhuldiging van modulaire paviljoenen, een proefproject voor meer biodiversiteit, verschillende projecten en sociale acties...

Veel leesplezier!

Back to top