Aanvang van de werf Generaal Jacques: de circulaire economie staat centraal bij de renovaties

Renovatie

Half september zijn de werken gestart van het project Generaal Jacques, gelegen in Elsene.

Het gebouw dateert uit het begin van de jaren 1960 en is ontworpen als flatgebouw met 61 appartementen voor « gehuwde » rijkswachters: 5 appartementen met 3 slaapkamers en 56 appartementen met 2 slaapkamers. Sindsdien heeft het gebouw geen grote renovatie ondergaan.

Vandaag de dag is het doel van de renovatie om de levensduur van het gebouw met minstens 50 tot 60 jaar te verlengen. Met het oog daarop worden er onderdelen duurzaam gerenoveerd en worden de onderdelen die te verouderd zijn, vervangen. Het gebouw wordt nog steeds bestemd voor huisvesting en de typologie wordt hedendaagser gemaakt: de privébuitenruimten worden vergroot, er wordt beter geïsoleerd en de keuken wordt opengemaakt naar de woonkamer.

De meer uitgebreide werken aan de gemeenschappelijke ruimten, zoals de tuin, de ondergrondse parking, de Engelse binnenplaats en het gemeenschapslokaal, zijn bedoeld om bewoners ontmoetingsruimten te bieden en tegelijkertijd zachte mobiliteit te stimuleren. 

Het project wil een betere toegankelijkheid garanderen binnen de grenzen van de renovatie. Op de benedenverdieping komen 3 woningen voor PBM’s.

Circulaire economie in het hart van het project

Deze sociale woningen, beheerd door OVM BinHôme, worden gerenoveerd volgens een duurzame aanpak: de circulaire economie. Het te renoveren gebouw bevat immers een grote hoeveelheid materialen die, gezien hun kwaliteit, hergebruikt zouden kunnen worden. Voorafgaand aan de projectstudie is een inventaris gemaakt van de materialen op het terrein die hergebruikt kunnen worden. De BGHM vindt het belangrijk om, in het kader van de geplande werken, het hergebruik en de renovatie van materialen aan te moedigen. Dit maakt het mogelijk om de kostprijs van bepaalde posten te verlagen of, indien dit niet mogelijk is, de kwaliteit van de materialen te verbeteren tegen een vergelijkbare kostprijs, en maakt dus deel uit van een aanpak die circulaire economie nastreeft. Het doel was dus om de bestaande materialen te valoriseren door zoveel mogelijk onderdelen van het gebouw te behouden. Voor de nieuwe gedeelten is het de bedoeling materialen te gebruiken uit hernieuwbare bronnen, uit hergebruik, die zeer duurzaam zijn of een lage milieu-impact hebben. Bovenal wil het project het merendeel van de bestaande onderdelen behouden door de verdeling en typologie van de appartementen te behouden. Vervolgens is er een zorgvuldige keuze gemaakt tussen restauratie, renovatie of onderhoud, waarbij prioriteit is gegeven aan werken met de minste impact op het milieu, maar de grootste op de architectuur. Het doel hierbij is om het gebouw aan te passen aan de huidige normen en milieuambities (energie, mobiliteit, waterbeheer, biodiversiteit, inclusiviteit) en tegelijkertijd de impact van de werken op het milieu, hulpbronnen, transport en afval tot een minimum te beperken.

Het project is ontworpen door de architectenbureaus Karbon en Label.

Back to top