Watermaal-Bosvoorde: oproep tot het indienen van projecten voor de renovatie van de "Grijze Blokken"

Projectoproep | Renovatie

De 108 sociale woningen van de "Grijze Blokken" van Logis-Floréal worden gerenoveerd in Watermaal-Bosvoorde. De gevels van de 27 gebouwen en het interieur van de woningen zullen worden vernieuwd en hun energieprestaties zullen worden verbeterd, dit alles op een bezette locatie. Het doel is de site te renoveren met behoud van de erfgoedidentiteit. Een van de uitdagingen van de ontwikkeling van de onbebouwde gebieden zal zijn de bewoners van het terrein en de buurt in staat te stellen de buitengebieden terug te winnen door hun groene en landschappelijke karakter te behouden.

Het renovatieproject omvat:

  • de renovatie en isolatie van de buitenzijde van de grijze blokken met 108 woningen, zonder de interne organisatie van de woningen te wijzigen;
  • de vervanging en installatie van een nieuw ventilatiesysteem
  • het in overeenstemming brengen van de technische uitrusting (elektriciteit in de gemeenschappelijke ruimten, verwarming, sanitair, riolering, enz.
  • de integratie van regenwaterbeheer;
  • de herkwalificatie van het interieur van de blokken
  • de herbestemming van de buitenruimte door de bewoners van het gebied en de buurt.

Alle informatie beschikbaar op e-procurement.

Sluitingsdatum voor indiening van aanvragen: 09 november 2022

Back to top