Start van de eerste werven van het energierenovatie plan "De vergeten group van het klimaat"

Persbericht
26/04/2023

De Brusselse Woning concretiseert haar ambitieus renovatie- en isolatieprogramma, "de Vergeten van het Klimaat" genoemd. Vandaag zijn de eerste werken officieel van start gegaan voor 78 woningen in de omgeving van het Justitiepaleis en binnen 15 dagen zal dat gebeuren voor 65 woningen nabij het Vossenplein.

Met dit programma zullen de sociale woningen in diverse wijken van de hoofdstad op grote schaal gerenoveerd en geïsoleerd kunnen worden, dankzij de investeringen die werden toegekend door de Stad Brussel en de BGHM.

Hoewel elk gebouw specifieke kenmerken vertoont, zullen de werken toelaten om:

  • Het verbruik van verwarming van de huurders met gemiddeld 65% te verminderen,
  • De CO2-uitstoot in de atmosfeer met 61% te verminderen,
  • Het gemiddeld EPB-label van de woningen te verbeteren van E naar B ("lage energie"),
  • Het leefcomfort van de woningen te verbeteren.

Ontdek de werken en hun voordelen in de korte animatievideo:

Deze renovatiewerven zullen toelaten om de gebouwen (gevels, daken, vensterramen, beglazing) te isoleren, om een mechanisch ventilatiesysteem te installeren in de woningen (keuken, badkamer, wc, nieuwe dampkappen met actieve kool) en om de veiligheid te verhogen door de elektriciteits-, gas- en brandpreventie-installatie in overeenstemming te brengen met de normen.

Ook met het architecturaal aspect wordt rekening gehouden, door middel van gevelbekledingen die de gebouwen moderniseren met respect voor hun oorspronkelijk uitzicht.

Sociale begeleiding

Tijdens de werken zullen de woningen bewoond blijven, wat wil zeggen dat de huidige huurders niet uit hun appartement zullen moeten verhuizen voor de duur van de werken. Om ze zo goed mogelijk te begeleiden en het goede verloop van de werken te vergemakkelijken, heeft de Brusselse Woning haar sociale begeleiding en communicatie versterkt.

Er werd voorzien in sociale begeleiding die speciaal gewijd is aan de werven, voor, tijdens en na de werken, om de huurders die er nood aan hebben individueel te helpen.

Naast de klassieke kanalen (informatiesessies, affiches, website, elektronische mededelingsborden…), zal een specifieke mobiele toepassing voor renovatiewerven in bewoonde sites worden aangeboden. Ze zal de aannemer, de huurders en de huisvestingsmaatschappij met elkaar in verbinding stellen en functionaliteiten bieden zoals het volgen van de fasen van de werken of het online maken van afspraken voor werken die in de woningen moeten worden uitgevoerd.

Planning

Le début des travaux, initialement prévu pour fin 2023, a donc une avance significative sur le planning, malgré les défis juridico-administratifs liés à un plan de telle envergure, les défis relatifs à la situation de crise sanitaire durant le lancement du projet et les défis financiers liés au contexte actuel d’inflation.

Afbeelding

Getuigenissen

"We hebben beslist om in deze legislatuur een groot renovatieprogramma te lanceren: bijna 37.000 sociale woningen op het grondgebied van het Gewest zullen renovatiewerken ondergaan, voor een totaal budget van meer dan 500 miljoen euro. Het Klimaatplan van de Brusselse Woning, met de steun van de BGHM, sluit volledig aan bij dit streven naar verbetering van de energieprestatie van de gebouwen en van de factuur van de huurders. Ik verheug mij over de vooruitgang in dit dossier, dat vlot werd behandeld door de Brusselse Woning", verduidelijkt Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal BEN HAMOU.

"Deze meerderheid herbevestigt haar engagement om voorrang te geven aan de meest kwetsbare groepen. Met dit plan worden bijna 2.000 woningen in alle wijken van onze Stad gerenoveerd zodat de lasten voor huurders door vier worden gedeeld. Betere isolatie is net zo goed voor huurders als voor het klimaat", legt Philippe CLOSE, Burgemeester van de Stad Brussel, uit.

Benoit HELLINGS, Eerste Schepen en Schepen van Klimaat van de Stad Brussel, zegt: "Ik ben blij om te zien dat een actie uit het Klimaatplan van de Stad Brussel realiteit wordt bij de Brusselse Woning. Het isoleren van sociale woningen maakt onze stad betaalbaar voor iedereen en houdt ze leefbaar voor toekomstige generaties. Meer comfort, lagere energiefacturen voor huurders en de bescherming van ons milieu, dat is de beste manier om vooruitgang te boeken en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn."

"De renovatie van de woningen, en meer bepaald hun energetische renovatie, is essentieel om de bewoners in staat te stellen hun energiefacturen te verminderen en hun dagelijkse leefkwaliteit te verbeteren. Deze nieuwe stap is fundamenteel voor de uitvoering van het "Klimaatplan" en, zoals zijn naam aangeeft, om de strijd aan te binden tegen de klimaatverandering", onderstreept Lydia MUTYEBELE, Schepen van Huisvesting van de Stad Brussel.

Bieke COMER, Voorzitster van de BGHM, verheugt zich over dit Stad-Gewest partnerschap. "Dit partnerschap is belangrijk om de uitdagingen van de sociale huisvesting voor de minstbedeelden aan te pakken, en er tevens de fundamentele doelstellingen in verband met de klimaatuitdagingen in te integreren. Om de uitvoeringstermijnen van de renovaties te versnellen, werd een vereenvoudiging van de procedures bestudeerd als proefproject tussen de Brusselse Woning en de BGHM.”

Karim TAFRANTI, Voorzitter van de Brusselse Woning, verheugt zich over deze belangrijke stap in het project: "Dit plan van formaat zal de sociale huisvestingssector een nieuw tijdperk binnenleiden, een tijdperk dat definitief rekening houdt met zowel de sociale uitdagingen als de uitdagingen op maatschappelijk en milieuvlak. De lage energierenovaties zullen immers toelaten om de energiefacturen van de huurders te verminderen, hen een aangenamere leefomgeving te bieden via ambitieuze renovaties en de strijd aan te binden tegen de klimaatopwarming.

Back to top