Start installatie fotovoltaïsche panelen op de Brusselse sociale woningen

Aankondiging van opdracht | Leefmilieu

De installatie van fotovoltaïsche panelen op de Brusselse sociale woningen gaat binnenkort van start. De eerste vier aankondigingen van opdracht voor de aanstelling van aannemers zijn zojuist op e-procurement bekendgemaakt. Deze opdrachten hebben betrekking op ongeveer 500 kW verdeeld over verschillende gebouwen:

Verschillende andere aankondigingen van opdracht zullen hierna worden gepubliceerd. Het doel van dit initiatief is om fotovoltaïsche panelen te installeren met een nominaal vermogen van ongeveer 5 MW. Er wordt 10 miljoen euro geïnvesteerd in dit project, dat eind 2024 klaar moet zijn. De gebouwen waarin de toekomstige installaties zullen worden ondergebracht, bevinden zich in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om ongeveer 500 individuele woningen en 250 appartementsgebouwen.

De fotovoltaïsche installaties die op de individuele huizen zullen worden geplaatst, worden aangesloten op de meters van de huurders, die rechtstreeks zullen profiteren van de geproduceerde elektriciteit. De daken van de appartementsgebouwen zullen ten volle worden benut om de huurlasten voor alle bewoners te verlagen en energiegemeenschappen op te richten die de huurders ook individueel laten profiteren van de geproduceerde elektriciteit.

Back to top